Enkelt blodprov kan avslöja hjärtsvikt

Prov som fastställer Alzheimers sjukdom också på väg

NYHETER

Ett enkelt blodprov har blivit ett nytt hjälpmedel för att konstatera hjärtsvikt - ett vanligt och mycket allvarligt sjukdomstillstånd. På samma sätt kan ett prov vara på väg för att fastställa Alzheimers sjukdom. I framtiden kan kanske också utbrändhet och långvarig stress mätas i ett batteri av tester.

Möjligheten att med tester hitta sjukdomar på ett tidigt stadium står i centrum för en nordisk kongress i klinisk kemi som inleddes i Malmö i helgen med över 1 000 deltagare från 26 länder. Omkring fem procent av den svenska sjukvårdens kostnader är laboratoriekostnader. Per Simonsson, docent i klinisk kemi vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö, menar att det oftast är väl använda pengar.

- Rätt diagnos är alltid billigt, säger han.

Billigare med blodprov

Ett exempel är just blodprovet som visar hjärtsvikt. Provet kostar några hundra kronor och ger svar inom några timmar. Enligt Per Simonsson kostar alternativet, en ultraljudsundersökning av hjärtat, flera tusen kronor och innebär ofta väntetid.

Hjärtsvikt innebär att blodet inte pumpas runt och syresätts tillräckligt effektivt. Tillståndet kan vara svårt handikappande och ofta dödligt. Ett protein från hjärtat, kallat BNP, ökar i blodet vid hjärtsvikt. Genom att mäta BNP-halten kan man underlätta diagnosen och sätta in medicinering.

Metoden är på väg ut på sjukhusen. Men Per Simonsson anser att det går för långsamt.

- Det kan hänga samman med att provet ger absolut säkert svar när det gäller att utesluta hjärtsvikt, men inte lika säkert när det gäller att konstatera sjukdomen.

Tidig Diagnos

Demenssjukdomen Alzheimer är en annan sjukdom som skulle kunna hittas tidigare genom provtagning. Flera fynd tyder på att sjukdomen kan fastställas genom att man mäter halten av vissa äggviteämnen i ryggmärgsvätskan. En tidig diagnos ger bromsmediciner större effekt så att man därmed kan fördröja sjukdomsförloppet.

Rolf Ekman, professor i neurokemi i Mölndal, föreläste om utbrändhetens biokemi. I dag kan tillfällig stress konstateras genom att man mäter hormonet cortisol i saliven. Ekmans arbete tar fasta på att stressupplevelser förmedlas just av hormoner och proteiner, men samtidigt är stress och utbrändhet inga enkla tillstånd. Tanken är att med hjälp av datachips kunna genomföra hela batterier av samtidiga tester för att biokemiskt analysera vad som händer i kroppen.

- En teori är att långvarig stress kan liknas vid inflammatoriska processer, berättar Ekman.

Peter Palmkvist/TT