Mobbad elev kan få skadestånd

NYHETER

En ny lag ska göra det lättare för elever att få skadestånd om de mobbats eller särbehandlats i skolan.

Det finns kommuner som tagit för lätt på problemet, anser utredaren Bertil Bengtsson

Ett förskolebarn som får höra nedsättande omdömen av personalen på grund av sin hudfärg, en grundskoleelev som mobbas av skolkamraterna, eller en rullstolsburen komvuxstuderande som inte kan ta sig in i skollokalerna utan hjälp.

De ska alla i fortsättningen ha rätt till skadestånd av kommunen eller annan som ansvarar för skolan, enligt det förslag som förre justitierådet Bertil Bengtsson överlämnade till utbildningsminister Thomas Östros på måndagen.

Östros har velat se en diskrimineringslagstiftning för barn och elever från förskolan och uppåt som liknar den som finns för förvärvsarbetande och högskolestudenter.

Nu finns ett förslag som sätter större press på skolansvariga att förebygga och direkt ta itu med diskriminering på grund av till exempel etnisk tillhörighet, men också mobbning. Oavsett varför och hur eleven kränkts har skolan samma ansvar, enligt betänkandet.

Mer sårbara

Barn och ungdomar är mer sårbara än vuxna och därför behövs en särskild lag för skolan, säger Bertil Bengtsson.

– Saker som passerar för en vuxen kan kränka en elev ordentligt. Det måste man ta hänsyn till. Om kränkningen inte är bagatellartad bör eleven ha ersättning, säger han utan att vilja gå in på hur stora skadestånd det kan bli.

Möjligheten att kräva skadestånd finns sedan tidigare, men enligt förslaget skärps bestämmelserna så att skolorna får en större bevisbörda. ”Detta skärpta ansvar kan naturligtvis betyda en viss ekonomisk belastning för kommuner och andra som driver skolverksamhet; det bör dock kunna täckas av ansvarsförsäkring utan större premiehöjning”.

– Tidigare var det nog så att kommunerna eller skolorna tog lätt på en del mobbning och sade ”pojkar är pojkar”. Det får de inte göra, konstaterar Bertil Bengtsson.

Fem ombudsmän

Utredningen vill att de elever som mobbats ska kunna ta hjälp av barnombudsmannen. Men det förutsätter att barnombudsmannen får minst ett par nya juristtjänster, enligt Bertil Bengtsson.

Elever som diskriminerats ska kunna få sin talan förd av jämställdhetsombudsmannen, handikappombudsmannen, ombudsmannen mot etnisk diskriminering eller ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

Utbildningsminister Thomas Östros lyfter fram elevorganisationernas ansvar att informera eleverna om deras rättigheter.

– Det här är en lagstiftning som ska skydda individen och vi behöver väldigt aktivt engagerade elever som gör andan i lagstiftningen klar för alla. Förslaget kräver förebyggande arbete på skolorna och då måste man ha med sig elever, föräldrar och lärare, säger Thomas Östros.

Flera unga har anmält kommunen

Anna Lena Wallström/TT