Slutkört i Gamla stan

NYHETER

Nu tar fotgängarna makten över Gamla stan.

Från 3 maj är alla stadsdelens gator gågator – och bilisterna måste ge fotgängarna företräde.

Foto: Urban Andersson
GRÖNT FÖR FOTGÄNGARNA De gamla 20-skyltarna skruvas ner och ersätts med nya blåvita gåendeskyltar som här sätts upp av Tommy Wiberg. Över trettio skyltar måste bytas ut innan hela Gamla stan skyltats om till förmån för fotgängarna.

Trots att fotgängarna redan i dag dominerar gatubilden i Gamla stan har de gående tvingat rätta sig efter bilarna, men nu blir det ändring på det.

Genom att göra om alla gator till gågator är det i fortsättningen fotgängarna som har rätten på sin sida och inte bilisterna.

De bilar som vågar sig in får bara köra i gåfart, det vill säga finna sig i att krypa fram i 6–7 kilometer i timmen.

Tanken är förstås att bilisterna ska ge upp och inte alls köra bil i Gamla stan.

Här innanför ska det bli gågator

Sven-Anders Eriksson