Dioxiner i östersjölax och strömming

NYHETER

Lax och stor strömming som fångats i Östersjön innehåller så mycket dioxiner och PCB att det finländska Livsmedelsverket nu rekommenderar att barn, ungdomar och vuxna i fertil ålder inte äter sådan fisk mer än högst ett par gånger i månaden.

Samma rekommendationer gäller för gädda fångad i finländska insjöar eftersom den innehåller kvicksilver.

Bortsett från dessa fiskarter rekommenderar Livsmedelsverket fisk som föda. Det lönar sig att äta fisk minst ett par gånger i veckan, och det är bra att välja olika sorters fisk.

Livsmedels- och hälsomyndigheter har utarbetat de nya rekommendationerna utgående från EU:s fiskforskningsprojekt, som har visat att lax och strömming fångad i närheten av den finländska kusten innehåller högre halter av miljögifter än fisk fångad i södra Östersjön.

Svenska Livsmedelsverkets kostråd är sedan tidigare att ”flickor och kvinnor i barnafödande ålder” samt gravida inte bör äta vildfångad lax, öring och sill (strömming och surströmming) oftare än en gång i månaden. Råden gäller Vättern, Östersjön och Bottenviken.

TT-FNB