”Ett av de värsta exemplen på företagsskandaler”

Erik Åsbrink om Skandiaskandalen – läs hela chattet

NYHETER

Erik Åsbrink chattade om etiken bland de svenska storföretagen och förtroendet för näringslivet.

Elna säger: Vissa menar att utvecklingen i det postindustriella samhället innebär att staten i framtiden inte kan hantera alla "välfärdsfrågor", trots högt skattetryck, och att företagen därmed bör träda in och ta ett störra samhällsansvar. Hur ser du på detta?

   Erik Åsbrink säger: Jag anser att staten även i framtiden ska ha huvudnsvaret för välfärdsfrågorna. Företagens främsta uppgift är att skapa ekonomiska värden som utgör basen för all välfärd.

vonLinde säger: Goddag Erik Åsbrink! Vad är din personliga uppfattning om Skandia-affären?

   Erik Åsbrink säger: Skandia är ett av de värsta exemplen på företagsskandaler i Sverige. Jag tror att om Förtroendekommissionens förslag genomförs, så kommer vi att kunna förhindra många skandaler i framtiden.

Jennie säger: Hur tycker du att situationen ser ut bland de svenska storföretagens ledare, hur tänker dom kring bonusar o.dyl? vanligt folk tycker ju i allmänhet att de borde skämmas många av dem.

   Erik Åsbrink säger: Jag tycker att många ersättningar - bonusar, optionsprogram m.m. - har varit för höga och olämpligt utformade. Jag tycker att en duktig VD för ett stort företag ska ha bra betalt men det är viktigt att man belönar verkliga prestationer. Så har inte alltid varit fallet.

Mattias säger: Torde det inte vara rimligt att framgångsrika personer skall kunna plocka ut bonus? Se bara Ericssons nya VD, han får Ericsson på "köl", och borde då kunna få en bra slant på det. Eller?

   Erik Åsbrink säger: Visst - om man gör ett bra jobb ska man ha bra betalt. Att Carl-Henric Svanberg tjänar mycket pengar beror även på att han är stor aktieägare. Det är helt i sin ordning. Om man satser egna pengar tar man också en risk.

Anette säger: Hej Erik. hur ser du på behovet av att lagstadga om separation av revision och icke-relaterade tjänster för att öka revisorernas oberoende?

   Erik Åsbrink säger: Det är viktigt att företaget tydligt redovisar vad som är revision och vad som är andra uppdrag. Styrelsen och dess revisionsutskott ska enligt våra förslag ge riktlinjer för hur detta ska gå till. Det är också viktigt att revisorerna tydligt redovisar alla viktigare uppdrag.

Elna säger: Borde inte tillväxtbegreppet nyanseras och ifrågasättas mer? Bland annat borde väl frågor om säkrad och utökad moral/etik innefattas?

   Erik Åsbrink säger: Jag tror att tillväxt är viktigt för att säkra välfärden i framtiden. God etik och moral har inte bara ett värde i sig. Dessutom tror jag att företag med god etik långsiktigt blir mer framgångsrika än företag med dålig etik.

Moa säger: Mutor som typ Systembolaget har väl alltid funnits och kommmer väl alltid att finnas... eller vad tror du?

   Erik Åsbrink säger: Mutor och bestickning kan aldrig accepteras. Därför har vi lagt förslag från Förtroendekommissionen hur vi kan få en tydligare lagstiftning på detta område.

Micke säger: Hej, jag tycker det är bra förslag som du har kommit med. Ägarna i företag tycker även jag ska ha mer makt. Men hur kan man ta hand om de företag som har fonde och andra storföretag som ägare?

   Erik Åsbrink säger: Vi behöver ha starka och långsiktiga ägare. Men vi måste också acceptera att olika ägare kan ha olika inriktning, riskbenägenhet m.m. Vi föreslår åtgärder dels för att slopa olika slag av begränsningar för en aktiv ägarroll - t.ex. ta bort restriktione som idag gäller för AP-fonderna - men även att ta bort förmögenhetsskatten, eftersom den uppenbart gynnar vissa ägare (som slipper betala skatten) och diskriminerar andra ägare.

Alex säger: Ser du några fördelar med bonussystem?

   Erik Åsbrink säger: Jag tycker inte att man ska förbjuda bonusar. Men många gånger har bonussystemen varit felaktigt utformade.

Jennie säger: Varför tar vissa ut så ofantligt mycket pengar? Har inte många av ledarna varit "vanligt folk"? När tappar man greppet? Skillnaden är ju så stor mellan arbetares och ledares löner. Vad har du för tankar kring dessa frågor?

   Erik Åsbrink säger: Det är nog så att många människor tar för sig om ingen håller emot. Därför är det viktigt att t.ex. en VD har starka motkrafter i form av en aktiv och ansvarstagande styrelse och att man visar stor öppenhet när det gäller att redovisa ersättningarna.

Elna säger: Jag har hört de som menar att ökad öppenhet och redovisning av bonusar och andra ersättningar skulle leda till en ökad "tävlan" mellan aktörerna i företagstopparna och istället ge eskalerande summor. Vad tror du om det?

   Erik Åsbrink säger: Nu ser jag Moas fråga. Det är inte bara revisorerna som har ett ansvar. Hur agerade övriga styrelseledamöter. Tog de till vara ägarnas intressen?

robin säger: hur är tanken att man ska kunna skilja på god PR och direkta mutor? att vara trevlig är ju uppenbart ingen muta och att betala någon pengar detsamma åt andra hållet. men säg att man tar med en potentiell kund på en fotbollsmatch eller något annat mindre självklart. hur är lagstiftningen utformad för att kunna skilja på sådana här fall?

   Erik Åsbrink säger: svar på Elnas fråga: Det finns en risk att ökad öppenhet i vissa fall leder till att ersättningarna trissas upp. Men lösningen på problemet kan inte vara att minska på öppenheten. I det långa loppet tror jag att vi vinner på öppenhet. De som skor sig kommer att hängas ut i offentligheten.

Svar på Robins fråga (som jag bara ser en del av): Jag anser att vi ska ha en strikt lagstiftning om bestickning och mutor. De ska givetvis skiljas från PR och vanlig gästfrihet.

Johan säger: Vilka risker ser du med att staten skall blanda sig i hur företag utformar sina bonussystem?

   Erik Åsbrink säger: Staten ska, enligt min uppfattning, inte lagstifta om storleken på löner och andra ersättningar ute i företagen. Däremot föreslår Förtroendekommissionen skärpta krav i lagstiftningen på öppenhet i redovisningen och att bolagsstämman ska få en större roll i dessa frågor.

Elna säger: Hur upplever du att det varit att diskutera dessa frågor med näringslivet? Finns det en genuin vilja att ta tag i de problem som faktiskt finns? Är det några punkter som du fått "ge" dig på?

   Erik Åsbrink säger: Det är en blandad erfarenhet. Visst finns det personer som bagatelleiserar problemen och säger att "staten ska inte blanda sig i". Men det finns också många företrädare som tar problemen på allvar och som konstruktivt har medverkat med idéer och förslag.

Nu är det slut på frågestunden för denna gång. Tack för era frågor (jag inser att jag inte har hunnit svara på många). Jag hoppas att vi får en fortsatt livlig debatt om dessa frågor. Dessutom hoppas jag att så många som möjligt av Förtroendekommissionens förslag genomförs och att det sker snabbt!

Erik Åsbrink