Jobb, pengar, brott

Så blir nya unionen

Välkomna till EU Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. På lördag blir 74 miljoner människor nya EU-invånare. Men vad innebär det för Sverige? Läs experternas svar.¶
NYHETER

På lördag får EU-familjen tio nya medlemmar.

När unionen växer påverkas också Sverige och de gamla länderna.

Här ger experterna dig svaren på de tio viktigaste frå- gorna om det nya Europa.

1 Vilka länder kommer med i EU nu? Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

Totalt blir 74 miljoner människor nya EU-medborgare på lördag.

2 Varför växer EU? Unionen ses som en garanti för fred och säkerhet i Europa.

Men också som en snabbare väg till den ekonomiska standard som finns i Västeuropa. I de forna öststaterna är medlemskapet också en markering om att de är en del av Europa – inte östblocket.

3 Vad kostar utvidgningen? EU:s utgifter ökar med 370 miljarder till 2006.

Bidragen till de nya länderna ska därefter finansieras med minskade bidrag till de gamla EU-länderna.

Om detta inte täcker kostnaderna kan det leda till höjda avgifter.

4 Måste Sverige betala mer till EU nu? Ja, de tre första åren. Sveriges kostnader ökar med tre miljarder till 2006.

Sverige betalade drygt 20 miljarder till EU 2002. Samtidigt fick vi tillbaka nio miljarder i bidrag till jordbruket, regional utveckling samt forskning och kultur.

5 Är utvidgningen bra för Sverige? Att fler länder går med främjar freden och solidariteten mellan folken.

Det finns också ekonomiska vinster att göra. De tio nya länderna har stora investeringsbehov och måste köpa kunskaper och materiel från andra länder för att komma i kapp övriga EU. Eftersom Sverige ligger geografiskt nära får våra företag goda chanser att sälja sina produkter. Svensk handel beräknas tjäna 60 miljarder till 2008 på utvidgningen.

Miljön kan också vinna på att EU växer. Östersjön är i dag ett av världens skitigaste innanhav. När länderna runt Östersjön får samma miljöregler kan situationen snabbt förbättras.

6 Minskar Sveriges inflytande i EU nu? Både ja och nej.

I parlamentet, EU-riksdagen, minskar antalet svenska ledamöter med tre stycken till 19. Samtidigt blir parlamentet större. Ytterligare 106 ledamöter ska ta plats vid dagens 626.

Även kommissionen, EU-regeringen, växer med fem personer till 25.

Röstetalen i ministerrådet, det högsta beslutande och lagstiftande organet, förändras också. Nu har Sverige fyra röster av 87. Med tio nya länder får Sverige i?stället tio av 321 röster.

Så rent tekniskt minskar inflytandet.

Samtidigt går EU:s arbete ut på att samarbeta med andra länder för att få igenom "sina" frågor. Eftersom Sverige har ett gott rykte i flera av de nya länderna antas svenska ledamöter snabbt hitta nya partners.

7Blir det tuffare på den svenska arbetsmarknaden?

Det finns en risk för det. Särskilt i små företag inom byggsektorn, hotell och restaurang, fastighet och jordbruk. Ju mindre företag desto svårare att kontrollera om arbetsmarknadens regler efterlevs.

Redan nu konkurrerar svenska företag om jobben med företag från låglöneländer som Polen och Baltikum. När dessa länder blir en del av EU blir det ännu enklare att söka sig hit.

Men även svenska företag kan utnyttja den nya situationen och flytta ut sin produktion till länder med lägre löner än de svenska. Med följden att svenska jobb kan försvinna.

Det finns också stora arbetsmarknadsfördelar med ökad rörelse över gränserna. Sverige går mot en skriande brist på arbetskraft, något som ökad invandring kan lösa.

8 Vad är övergångsregler? De flesta gamla EU-länder har infört övergångsregler – speciella krav på arbetstillstånd för människor från de nya länderna under en viss tid.

Också den svenska regeringen ville göra det, men riksdagen sa i går nej. Men redan i höst kan ett annat förslag för att motverka lönedumpning och andra störningar på arbetsmarknaden bli aktuellt.

9 Blir det fler brott? Utredningar inom polisväsendet pekar på att brottsligheten kan öka, men inte så mycket som många varnat för.

Särskilt stölder och inbrott blir vanligare och svårare att lösa. Människorna som rör sig inom Sveriges gränser blir fler och polisregistren i de forna öststaterna har stora brister.

Smuggling av narkotika och dopningspreparat riskerar att öka när tullens möjligheter att kontrollera fordon som passerar Sveriges gränser minskar.

10 Påverkas resandet när EU växer? Ja, i stor utsträckning.

Resebranschen, särskilt färjetrafiken och bussnäringen, hårdsatsar.

Nya färjor sätts in från Polen och Baltikum. Bussbolagen startar ”kulturresor” och ”seniorturer”.

Passlöst resande i närområdet kombinerat med billig shopping och stora spritransoner lockar svenskar.

Omvänt är det modekläder, midnattssol och Polcirkeln som drar.

Aftonbladets EU-experter

Anette Holmqvist, Leif-Åke Josefsson