Professor granskar psyk- utlåtande om barnflickan

Ska undersöka om hon kan dömas till fängelse

NYHETER

Anders Forsman, professor i rättspsykiatri, ska granska det rättspsykiatriska utlåtandet om den 27-åriga barnflickan i Knutby.

Om han finner att barnflickan inte är allvarligt psykiskt störd kan tingsrätten komma att döma henne till fängelse.

Forsman, som är verksam vid Göteborgs universitet, är vetenskapligt råd åt Socialstyrelsens rättsliga råd och har granskat många rättspsykiatriska undersökningar (RPU) tidigare.

Ska träffa barnflickan

Han kommer att gå igenom handlingarna i ärendet och även träffa 27-åringen. Hans slutsats kan bli att han delar undersökningsteamets uppfattning att kvinnan är allvarligt psykiskt störd och därmed bara kan dömas till vård.

Men han kan också ha en avvikande uppfattning. I så fall blir det upp till Uppsala tingsrätt att avgöra vilken av slutsatserna som är mest rimlig.

Rättegången där beräknas preliminärt inledas den 18 maj.

Ovanlig diagos

Den diagnos barnflickan fått är mycket ovanlig. Hon lider av en ”ospecificerad psykisk störning med religiöst färgade övertygelser av psykotisk valör, förstämningssyndrom och identitetsproblem”.

Forsman konstaterar att detta inte är något vedertaget språkbruk i psykiatriska diagnoser.

– Men det kan ju hända att det finns någon konventionell störning bakom; av typen vanföreställning eller paranoia, sade Forsman till TT tidigare i veckan.

Läs mer:

aftonbladet.se, TT