Oroligt vid Sverigedemokraternas demonstration

NYHETER

Perstorp

Sverigedemokraternas demonstration på 1 maj i Perstorp fick skjutas upp ett par timmar till följd av att motdemonstranter samlats i Stadsparken.

Polisen bedömde situationen som så pass hotfull att demonstrationståget stoppades tills förstärkning hunnit anlända från andra håll i Skåne.

- Vi skickade dit ett par insatsgrupper, säger Skånepolisens informatör Lars Mahler.

Polisen lyckades med sin målsättning att hålla de omkring 100 sverigedemokraterna åtskilda från de cirka 50 motdemonstranterna och demonstrationståget med efterföljande möte kunde sedan genomföras lugnt.

Huvudtalaren Jimmie Åkesson säger till TT att partiet gärna gör det till en tradition att demonstrera den 1 maj och att det i år kändes extra angeläget eftersom Sverigedemokraterna ser mycket negativt på EU:s utvidgning.

- Problemen med social turism är nog mer överhängande än vad Göran Persson anar, säger Åkesson.

TT