”Vi behöver en gemensam politik”

Wanja Lundby-Wedin uppmanade alla att rösta 13 juni

NYHETER

NORRKÖPING

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin uppmanade i Norrköping alla socialdemokrater att rösta i valet till EU-parlamentet den 13 juni.

”Vi behöver en gemensam politik för att klara att bekämpa arbetslösheten och skapa bättre arbetsvillkor.

Medlemskapet i EU har gett oss den arenan. EU ger löntagarna mer makt. Medlemskapet ger oss möjligheter att ta beslut tillsammans”, sade Lundby-Wedin enligt sitt skriftliga tal.

Rött skynke

Ett rött skynke för de fackliga företrädare som talade på första maj är EU-kommissionens förslag till nytt tjänstedirektiv. Det innebär att företagen som säljer tjänster i Sverige ska kunna följa reglerna i sina hemländer vilket kan leda till sänkta kostnader och försämrade arbetsvillkor jämfört med svenska regler.

”Jag behöver väl knappast beskriva vilket kaos av oordning det kommer att innebära när 25 länders olika lagstiftning och avtal ska gälla i vart och ett av medlemsländerna. Människor är inga handelsvaror. Vi ska göra allt vi kan för att stoppa förslaget. Det första bästa tillfället vi har är att rösta den 13 juni”, fortsatte Lundby-Wedin.

Högermajoritet

Hon påpekade att parlamentet nu har högermajoritet och att det behöver ändras om förslag som gynnar arbetarna ska gå igenom.

Hon klagade också över att arbetslösheten växer och att regeringens förslag i vårbudgeten inte räcker för att bryta utvecklingen:

”Det är farligt om vi börjar acceptera en hög arbetslöshet. För vi vet vad arbetslösheten innebär. Den bryter sönder enskilda människor och i längden ett helt samhälle”.