Pär Nuder tågade i gles demonstration

Samordnings- ministern hyllade nya EU-medlemmarna och Anna Lindh

NYHETER

Malmö

Mycket internationellt. Samordningsminister Pär Nuder hyllade de tio nya EU-medlemmarna och förra utrikesministern Anna Lindh i sitt förstamajtal i Malmö.

– I din anda kommer vi att fortsätta hävda mänskliga rättigheter för alla i hela världen, sade han hänvisande till Anna Lindh.

Pär Nuder anlände till Folkets Park i spetsen för ett för Malmöförhållanden ovanligt glest befolkat demonstrationståg. Knappt 1000 personer tågade i det vackra vårvädret från Stortorget.

I talet påminde han om dagens historiska betydelse.

”Punkt för kalla kriget”

– I dag sätts slutligen punkt för det kalla kriget.

Pär Nuder trodde att inte att svenskarna riktigt förstått betydelsen av EU-utvidgningen.

– Vi måste fråga oss varför så många människor i östra Europa knyter så stora förhoppningar till EU. Historien ger svar:

– I Sverige finns inga massgravar, inga vita kors i oändliga rader, inga okända soldaters gravar.

Som avslutning på den internationella delen av talet kom Pär Nuder med en uppmaning till åhörarna att gå och rösta den 13 juni.

– Det är viktigt att Europa blir rött igen, sade han.

Arbetsvillkoren i offentliga sektorn

Enligt Pär Nuder blir arbetsvillkoren i den offentliga sektorn nästa mandatperiods stora projekt för socialdemokratin.

– Ibland inbillar vi oss att det socialdemokratiska partiet är en arbetsgivarallians bestående av kommunalråd och statsråd som styr över stora offentliga förvaltningar. Ibland tror vi att partiet är en facklig organisation för de anställda i den offentliga sektorn.

– Ingetdera är riktigt, sade samordningsministern. Vi är medborgarnas företrädare. Därför är det med medborgarnas ögon vi måste skärskåda villkoren för dem som arbetar i offentlig sektor.

Nuder kommenterade också det låga deltagandet i demonstrationstågen de senare åren.

– Även om jag hört att det är lite bättre i år så har vi ett stort problem när det gäller att få folk att bli aktiva i partipolitiken, sade han till TT.

– Det är som med Muhammed och berget. Vill inte folket komma till oss så måste vi lämna våra Folkets hus och ge oss ut bland människor.

Lennart Hansson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM