Utländsk sprit hotar Systemet

Privatinförseln tar över – Systembolagets omsättning minskar

NYHETER

Svenska folket tar numera hem mer sprit från andra länder än vad som bärs hem från Systembolaget.

Det är en av effekterna av att privatinförseln av alkohol i praktiken släpptes fri vid årsskiftet.

Under januari och februari i år förde svenskarna hem närmare 3 miljoner liter sprit från andra länder, allt enligt de skattningar som alkoholforskarna vid Stockholms universitet gör. Under samma två månader sålde Systembolaget 2 850 000 liter sprit eller drygt 100 000 liter mindre.

- De två första månaderna kan ha litet av nyhetens behag med tanke på införselkvoterna. Men vi såg redan på siffrorna förra året att det var en stor ökning av privatinförseln, säger alkoholforskaren Håkan Leifman.

Enligt Leifman är den svenska alkoholkonsumtionen stadigt på väg uppåt. Förra året var den runt 4 procent efter att ha legat på 8-9 procent åren före.

- I år tror jag det blir en större ökning igen. Att alkohol blir billigare jämfört med andra varor och den ökande tillgängligheten är det som driver konsumtionsökningen, säger Leifman.

Sänkta skatter

De senaste åren har en rad förändringar i omvärlden ändrat förutsättningarna för den svenska alkoholpolitiken och satt press på Systembolaget. Först Danmark och sedan Finland har sänkt alkoholskatterna och priserna på främst sprit.

Från årsskiftet är det i princip fritt fram att föra in alkohol för privat bruk från andra EU-länder. Och från den 1 maj är de baltiska länderna med sina låga spritpriser medlemmar i EU.

- Nu kommer även sprit i kartong. Det finns redan i exempelvis Estland.

Den sänkta spritskatten i Finland i mars satte ett rejält spår i Systembolagets försäljning. Spritförsäljningen i Norrbotten minskade i mars med 14 procent jämfört med samma månad förra året.

För hela riket minskade Systembolagets spritförsäljning i mars med 8,6 procent i liter räknat. Däremot höll man i stort sett ställningarna när det gäller försäljningen av vin och öl.

Ny form av smuggling

För i år räknar Systembolaget med att företagets omsättning ska minska för första gången på flera år. Samtidigt är ledningen mer osäker än vanligt på hur alla förändringar ska komma att påverka försäljningen.

Med alla förändringar har smugglingen av alkohol tagit nya former. De stora långtradarna fyllda med starksprit är, enligt Leifman, nästan helt borta. I stället består smugglingen av privat införsel som sedan säljs vidare.

- Man säger att det är för privat bruk men säljer det sedan vidare. Sådant är svårt för tullen att komma åt.

Med många turer blir det stora volymer insmugglad alkohol även på detta vis. Och smuggling är det fråga om när privatpersoner tar in alkohol och säljer vidare.

Håkan Leifman är huvudsekreterare i den statliga alkoholinförselutredningen som leds av riksdagsman Kent Härstedt. Den har till uppgift att studera vad den ökade införseln för med sig av ökad konsumtion och minskad effekt av de svenska priserna på alkohol som ett av medlen inom hålla nere konsumtionen.

I undersökningar säger var tredje ungdom i åldern 16 till 19 år i Sydsverige att han eller hon under en månad köpt insmugglad alkohol.

- Man kan inte tillåta att så många ungdomar kan köpa alkohol illegalt, säger Leifman.

Nils Odén/TT

ARTIKELN HANDLAR OM