Barnflickan styrdes med hemliga sms

NYHETER

Polisen har knutit flera hemliga kontantkortsmobiler till pastorn.

Med dem misstänker polisen att han styrde barnflickan.

Pastorn och barnflickan hade flitig kontakt via sms och telefonsamtal. Drygt 1 000 kontakter.

Vid sidan av de öppna kontakterna skickade pastorn hemliga sms. Barnflickan säger att hon aldrig förstod att sms:en från pastorns hemliga kontantkortstelefon kom från honom - och att hon därför inte förstod att han låg bakom planeringen.

"Vi förbjöds att ha kontakt"

Pastorn hade tillgång till minst tre telefoner.

Telefonen med kontantkort misstänks han ha skaffat för att skicka de hemliga sms:en.

Den andra telefonen var församlingens.

Den tredje hade också kontantkort och var från början barnflickans.

Pastorn förklarade för henne att församlingen förbjöd dem att ha kontakt efter hammarattacken mot Alexandra. Och han sa att han inte ville svika henne helt och därför ville ha hennes mobil.

I ett förhör tillfrågades pastorn om han "vidarebefodrat" några sms till sin barnflicka från sin hemliga telefon.

Svaret blev nej.

De fick svar - av pastorn

Polisen menar att ingen annan haft tillgång till telefonen och att det därmed är bevisat att pastorn, eftersom han inte "vidarebefordrat" några sms, själv måste ha skrivit dem.

Pastorn har en helt annan förklaring: Han ville anonymt ge allmänt hållna själavårdande råd.

Barnflickans gamla telefon har också knutits till pastorn med uppgifter från utomstående.

Personer som skickat sms till barnflickan säger att de i stället fick svar av pastorn.

Pastorn förklarade det dock med att de bodde under samma tak och att barnflickan hade den ibland och att han hade den ibland.

Svårt att hitta deras nummer

Samtliga sms är dock raderade. Ett sms lagras normalt på teleoperatörens server i 72 timmar.

Men då barnflickan och pastorn båda använde hemliga telefoner laddade med kontantkort hade polisen svårt att hitta deras nummer i tid.

Läs också:

Mattias Lundell