30 i hela stan

Hastigheten sänks på Stockholms gator

NYHETER

Nu blir det 30 i hela Stockholm.

Farten sänks på alla gator i bostadsområden, utom de stora genomfartslederna.

Den nya hastigheten gäller redan från skolstarten i höst - den 16 augusti.

Foto: JENS MAGNUSSON
Hundratals gator i både innerstan och förorterna får sänkt hastighet i höst.

På tisdag fattar gatu- och fastighetsnämnden beslut om sänkt fart på alla bostads- och lokalgator. Totalt handlar det om flera hundra gator i innerstaden och förorterna som sänks från 50 till 30 km/tim.

– Vi vill skapa en tryggare miljö för de oskyddade trafikanterna, säger vikarierande gatu- och fastighetsborgarrådet Jan Valeskog (s).

– Nio av tio människor överlever om de blir påkörda i 30 men om hastigheten är 50 är risken för att dödas åtta gånger så stor.

Lyckade försök

Sedan oktober 1998 har försök med 30-zoner bedrivits på gator i områdena Kronoberg och Alströmer på Kungsholmen, Sofia på Södermalm och Sibirien på Norrmalm. Resultatet har blivit sänkta farter och färre olyckor.

På till exempel Döbelnsgatan, Tulegatan och Frejgatan sjönk hastigheten från 40 till 30 km/tim.

Det är inte bara hastigheterna som sjunkit, trafiken har också styrts bort från smågatorna till de större och säkrare huvudgatorna.

Därför har politikerna nu beslutat om 30 i alla bostadsområden i Stockholm, inklusive Söderort och Västerort. Undantagna är de stora genomfarts- och huvudgatorna – typ Sveavägen, Hornsgatan och S:t Eriksgatan – där det blir fortsatt 50.

Inga gupp – bara skyltar

Sänkningen till 30 sker inte med hjälp av gupp och avsmalningar.

– Det kostar för mycket pengar och tar för lång tid att bygga, säger Jan Valeskog. Vi satsar i stället på att sätta upp flera 30-skyltar, dels vid infarterna till de olika zonerna men också på gatorna inne i området.

– Men visar det sig att vi inte får ner hastigheten som vi vill kan det bli aktuell med någon form av hastighetsdämpande åtgärder. I första hand utanför skolor, dagis, idrottsplatser eller på platser där många barn och äldre korsar körbanan.

I innerstaden blir förändringen inte så stor eftersom medelhastigheten redan är låg, 32 km/tim. På vissa gator i förorterna där medelhastigheten är betydligt högre, mellan 60 och 70 trots att det är 50, tvingas bilisterna lätta på gasen rejält för att köra lagenligt.

Populärt förslag

Förslaget om 30-gräns har stöd från den rödgröna majoriteten. Enligt en enkät som gatu- och fastighetskontoret genomförde hösten 2003 är 73 procent av invånarna också positiva till sänkt hastighet.

30-fakta

Här är städer där 30-zoner redan införts

Sven-Anders Eriksson