Bill Gates får miljonböter

Microsofts grundare bröt mot insiderregler på börsen

NYHETER

Microsofts grundare Bill Gates får böta 6,1 miljoner kronor för att ha brutit mot de amerikanska börsereglerna.

Vid två tillfällen har Gates underlåtit att informera börsen när han gått in som storägare i företag.

Men för Gates, vars förmögenhet är värd mer än 300 miljarder, är miljonböterna fickpengar.

Foto: AFP
Myndigheterna hävdar att Bill Gates brutit mot de amerikanska börsreglerna om informationsplikt för stora aktieägare i företag.

Det är den amerikanska finansinspektionen, FTC och justitiedepartementets antitrustavdelning som lämnat in en stämning mot Gats till en domstol i Washington.

Myndigheterna hävdar att Gates brutit mot de amerikanska börsreglerna om så kallad informationsplikt när man går in som stor aktieägare i företag.

Aktier i sophämtning och läkemedel

Gates ska ha gjort samma fel två gånger. Dels när han investerade i sophämtningsföretaget Republic Services i November 2001, dels i maj 2002 då han köpte aktier i läkemedelsföretaget Icos för en halv miljard.

För det första regelbrottet varnades Bill Gates. Men när det upprepades kräver nu FTC och justitiedepartementet honom på 6,1 miljoner kronor i böter.

Gates anställda tar på sig ansvaret

Gates har gjort investeringarna som privatperson och aktieköpen har gjort av hans investmentbolag Cascade Investment. Där hävdar man att Gates själv inte känt till felen och att de begåtts av andra.

Cascade har också lagt om sina rutiner för att felen inte ska kunna upprepas.

Bill Gates, som är en av programvarujätten Microsofts grundare, har en privat förmögenhet värd drygt 300 miljarder kronor.

Böterna har ingen koppling till de olika juridiska tvister som pågår eller har pågått mellan företaget Microsoft och de amerikanska myndigheterna.

Peter Pettersson