”Domstolarna är könsdiskriminerande - åt båda hållen”

Advokat Lena Feuk kommenterar domen

NYHETER

Högsta domstolen friade de tre männen från anklagelserna om grovt sexuellt utnyttjande i det så kallade Tumbamålet.

– Domen strider mot det allmänna rättsmedvetandet, säger Lena Feuk, advokat som specialiserat sig på övergrepp mot kvinnor.

Det finns tillräckligt med omständigheter som styrker kvinnans påstående om att hon var helt hjälplös för att fälla de tre åtalade männen för grovt sexuellt utnyttjande.

Det säger Lena Feuk, som är kritisk mot HD:s friande dom.

– Att hon inte kunnat försvara sig riktigt på grund av minnesförlust har gjort att man ansett att hon varit pådrivande sexuellt. Men det är bara de tilltalade som påstår det.

– Att två av männen vardera bjudit in ytterligare två män till lägenheten för att titta visar ju att de varit medvetna om hennes hjälplöshet. Annars skulle de inte ha gjort det, så beter man sig inte om kvinnan kan svara för sig.

Är domstolarna könsdiskriminerande?

- Ja, i båda riktningar. Jag tycker de diskriminerar män som mindre vetande, så styrda av sin sexualdrift att de inte kan förstå normala mänskliga saker som är självklara för vanliga människor. Att de här männen inte skulle ha förstått det här betraktar jag som uteslutet. Och jag är väl inte ensam om det. Det är ju många som blivit upprörda över den här domen.

Vilken betydelse kan den här domen får för den nya sexualbrottslagen?

– I bästa fall blir det så att man kan precisera de omständigheter som krävs för att man ska fällas till ansvar. De olika faktorer som kan ledda till att man försätts i ett hjälplöst tillstånd bör preciseras. Och man bör bättre utbilda domare, åklagare och advokater i detta, om samverkan av olika droger och vad som leder till hjälplöst tillstånd. Det kan mycket väl vara så att man går och står och talar, men ändå vara påverkan och inte ha tillgång till sin vilja och inte heller sin muskelkontroll och därför inte kunna värja sig, vare sig fysiskt eller psykiskt.

Läs också:

Fredrik Rundkvist

ARTIKELN HANDLAR OM