”Ett slag i ansiktet på alla kvinnor”

Domonstration mot domen utanför Rosenbad

NYHETER

Ett slag i ansiktet på alla kvinnor.

Eller en juridiskt korrekt och klok dom.

Reaktionerna på tisdagens dom i det så kallade Tumbamålet täckte hela skalan.

På tisdagseftermiddagen demonstrerade några hundra kvinnor från kvinnojourer, feminister från Team för våldtagna och den socialdemokratiska kvinnoföreningen Avantgarde utanför Rosenbad mot den friande domen.

- HD-domen visar att kvinnor är rättslösa i dagens samhälle. Den sänder ut signaler att det är ok att fem-sex våldsmän våldtar en värnlös kvinna. Det är vämjeligt, nu får det vara nog, sade Ebon Kram vid Stockholms tjejjour.

Kata Hansson, från Avantgarde, krävde att sexualbrottslagen skärps.

- Vi måste ändra attityden i rättssalarna, kanske genom kvotering av kvinnliga domare. Om inte samhället kan skydda oss måste vi diskutera hur vi ska slå tillbaka, sade hon.

Problem för lagstiftaren

Kommentarerna var många efter domen. S-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul kallade domen ett slag i ansiktet på alla kvinnor.

Riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson ansåg att domen var ett hån mot kvinnors rätt till sin sexualitet på egna villkor.

Jurister var av annan mening. Docenten i straffrätt Josef Zila tyckte att domen var juridiskt korrekt och klok.

- Domstolarna måste tillämpa lagen utan hänsyn till opinionstrycket. Annars skulle varje berusad person kunna hävda att de var hjälplösa, sade Zila.

Jämo Claes Borgström, själv före detta advokat, ansåg att det funnits ett utrymme att fälla männen.

- Man kunde ha vägt samman omständigheterna och kommit fram till att detta inte kunde ha skett på annat sätt än att hon varit i ett hjälplöst tillstånd. Bara det faktum att hon polisanmält övergreppet borde tillmätts bevisvärde, sade Borgström.

Han är noga med att betona att det är viktigt att HD har höga beviskrav. Samtidigt är det en fara för tilltron till rättsstaten om avståndet till vad allmänheten anser blir för stort.

- De signaler som domen sänder är inte bra. Men det är ett problem för lagstiftaren snarare än för domstolarna, sade Borgström.

Attitydförändringar

Den slutsatsen drogs också av Riksåklagarens rådgivande nämnd, bestående av RÅ:s ledning och företrädare för riksdagspartierna.

- Vi kom fram till att rättsutvecklingen nu inte kan komma längre - nu är det upp till lagstiftarna, sade Johan Linander (c) medlem av nämnden och justitieutskottet.

Utskottets ordförande Johan Pehrson (fp) menar att det krävs attitydförändringar hos gängen och mer resurser till polisen utöver en ny lag.

- Det är tyvärr inte kriminellt att vara ett svin och bete sig kvinnoförnedrande, där ord står mot ord, sade Pehrson.

Med den nya sexualbrottslag som regeringen inom kort kommer föreslå kommer fler situationer än i dag att bedömas som våldtäkt.

Ewa Tures/TT