Södermalm säger ja till 30

Men på Östermalm vill de inte ha sänkt hastighet

1 av 4
Gatorna som behåller 50 Grafik: PAUL WALLANDER
NYHETER

På Söder säger man ja till 30, men inte på Östermalm.

Aftonbladets undersökning visar på olika uppfattningar beroende på var man bor.

Förslaget om till 30 km/tim på gatorna i Stockholm skapade köer till Aftonbladets opinionsbågar på Medborgarplatsen och Östermalmstorg.

Varje passage genom "ja" eller "nej" registrerades av en elektronisk läsare.

På frågan: Är det rätt att sänka hastigheten till 30 km/tim? svarade 54 procent av Söderborna ja, 46 procent nej. På Östermalm sa 62 procent nej mot 30 procent ja.

Det sammanlagda resultatet blev också en nej-seger, om än mycket knapp: 52 mot 48 .

Tre av fyra positiva

I stadens egen undersökning var 75 procent av de tillfrågade positiva till 30.

När gatu- och fastighetsnämnden i går skulle fatta beslut om 30, bordlades ärendet om sänkningen.

- Det här är en stor politisk fråga och då är det rutin att det blir en bordläggning första gången det kommer upp på bordet, säger gatu- och fastighetsborgarrådet Jan Valeskog (s).

Eftersom det finns en stor politisk enighet om 30 är inte Jan Valeskog orolig för utgången.

Den 18 maj behandlas frågan igen i nämnden och då räknar han med att politikerna är mogna för ett beslut. Om det blir ett ja påbörjas arbetet omgående med att byta ut alla gamla 50-skyltar längs hundratals gator i hela Stockholm.

Lagom till att skolorna börjar den 16 augusti ska 30-gränsen vara införd.

Behåller 50-gräns

Men alla gator får inte sänkt hastighet.

De stora genomfartslederna typ Hornsgatan, Ringvägen, Valhallavägen och vidare får behålla 50. Det handlar om ett tjugotal större gator i Stockholms innerstad. Även förorterna får sänkt hastighet till 30, men där undantas också de stora gatorna.

Så röstade stockholmarna

Sven-Anders Eriksson