Om två veckor kommer den nya sexbrottslagen

Tomas Bodström skärper lagen - men hjälper det?

NYHETER

- Det viktigaste är att sådana här fall i framtiden kommer att kunna rubriceras som grov våldtäkt.

Det sade justitieminister Thomas Bodström i Rapport morgon.

Han syftade på domen i Tumbamålet och de kommande förändringarna i sexualbrottslagen.

Högsta Domstolens dom i Tumbamålet byggde på ren bevisföring. Eftersom ledamöterna inte ansåg det bevisat att kvinnan varit i ett hjälplöst tillstånd friade man männen.

Thomas Bodström vill inte uttala sig specifikt om domen i Tumbamålet utan talade om hur den nya lagen kan komma att fungera.

Han menade att i ett liknande fall kan man då rubricera ett åtal som grov våldtäkt.

Professorn i straffrätt Madeleine Leijonhufvud som också satt i studion, tror inte att en starkare rubricering på åtalet nödvändigtvis blir ett bättre skydd för en utsatt kvinna.

- Den dom som nu avgetts i HD är prejudicerande. Här har rätten varit enig om att gå på männens tolkning av händelserna när ingen bevisning finns och när kvinnan inte minns. Det blir ett moment 22.

Om ett par veckor kommer det nya lagförslaget. Men Thomas Bodström anser inte att någon lagstiftning kan vara heltäckande.

- Sådana här situationer kommer att uppstå även i framtiden. Ytterst är det en jämställdhetsfråga och en attitydfråga som man måsten börja arbeta med mycket tidigare, redan i skolan, sade han.

Simone Söderhjelm