Silbersky: Om en kvinna har dåligt ölsinne bör hon vara försiktig

NYHETER

1. Är domen rätt?

2. Vilken betydelse får domen för kommande mål som gäller sexuella övergrepp?

3. Hur påverkar domen förslaget om förändringar i sexualbrottslagen?

4. Hur påverkar domen kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp?

Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet

1. Ja. Den säger klart och tydligt var gränserna går.

2. Domen blir en god vägledning i de situationer där det är oklart om kvinnan var försatt i ett hjälplöst tillstånd eller inte. Det räcker inte med att en person på grund av berusning haft nedsatt omdöme. Det måste krävas att personen påverkats på ett så ovanligt sätt att hon inte kan anses vara ansvarig för sina handlingar.

3. Det är en politisk fråga, och inte helt uteslutet. Det handlar om vad politikerna vill.

4. Det är angeläget att rättsväsendet kan ta hand om brottsoffer så att den som är utsatt för brott törs anmäla. Domen i sig sänder inga signaler utan fastställer endast vad som är straffbart. Eftersom vanligt folk oftast inte läser domar är det snarare av betydelse hur media tolkar domen.

Leif Silbersky, advokat

1. Den är helt rätt. HD har noga prövat lagens innebörd och kommit fram till att det som skett mellan kvinnan och männen ligger helt utanför vad som är straffbart. Det moraliska har inget med det juridiska att göra.

2. HD har tydligt dragit upp gränserna för vad som är straffbart. Kvinnor måste vara medvetna om att deras ansvar börjar redan hemma i nyktert tillstånd. Är kvinnan medveten om att hon har dåligt ölsinne bör hon vara försiktig, det går inte att dricka och knarka och sen använda det i en rättsprocess som förmildrande omständighet.

3. Den nuvarande lagen är fullt tillräcklig i fall där frågan är om kvinnan var i ett hjälplöst tillstånd eller inte.

4. Domen får inte skrämma kvinnor. Varje kvinna som upplever att hon hamnat i en straffbar situation ska ta sina känslor på största allvar och anmäla detta.

Lena Berg, informatör Team för våldtagna kvinnor, fil dr i sociologi

1 Jag har inte juridisk kompetens att bedöma det. Men om jag sätter in domen i ett större sammanhang är det ett olyckligt resultat. Drar man domen till sin spets säger den till män att det är okej att våldta.

2. Jag vill inte kommentera frågan juridiskt. Men den lär inte underlätta beslutet att anmäla en våldtäkt i alla fall.

3. Det är inte alltid som det är fel på lagtexten utan hur den tillämpas. Jag tycker att det borde tas större hänsyn till den - ibland - uppenbara maktordningen i situationen.

4. De kvinnor vi träffar på Alla kvinnors hus säger ofta att de inte vill anmäla eftersom det "inte är någon idé". I dag väljer cirka 90 procent att inte anmäla. Den här domen kommer knappast att underlätta för dem.

Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet

1. Nej. HD har gjort det enkelt för sig genom att inte bedöma vad de här killarna förstod eller inte. I stället har rätten gått på den objektiva frågan om hjälplöst tillstånd. Hade kvinnan varit en 17-åring hade de nog blivit fällda - jag tror att det finns i bakgrunden att hon var äldre än dem.

2. Åklagarna kommer att ta domen som en bekräftelse att ta det ännu försiktigare med sådana här fall - de kommer att fortsätta att lägga ned dem. Ännu allvarligare är att domen ger signaler till unga killar att man utan konsekvenser kan ge sig på tjejer som är redlöst fulla.

3. Den borde påverka. Som lagförslaget är nu skulle det gått att åtala för våldtäkt, men resultatet hade blivit detsamma eftersom hon inte bedömts varit i hjälplöst tillstånd. Den luckan måste täppas till genom att bättre definiera det.

4. Det blir ett väldigt allvarligt läge. I fortsättningen blir tendensen att färre anmäler, och det kan bli svårare att få den här sortens brott till åtal.

Tidigare artiklar:

Högsta domstolen friade männen från anklagelserna om grova sexuella övergrepp på en 35-årig kvinna i Tumba. Fyra experter kommenterar domen och dess konsekvenser. - Är en kvinna medveten om att hon har dåligt ölsinne, bör hon vara försiktig. Det går inte att dricka och knarka och sedan använda det i en rättsprocess som förmildrande omständighet, säger advokat Leif Silbersky.

Malin Nord, Cecilia Gustavsson