Aftonbladet stärkte Schibstedts resultat

Norska mediekoncernen kom med kvartalsrapport

NYHETER

Stockholm/Oslo

Den norska mediekoncernen Schibsted kunde på torsdagen visa upp en marginell vinstökning för årets första kvartal. Resultatet stärktes av Aftonbladet, men tyngdes av Svenska Dagbladet.

Schibsteds mål att uppnå nollresultat för Svenska Dagbladet har visat sig mer krävande än väntat, skriver bolaget i delårsrapporten. Och vid en närmare blick på en separat delårsrapport från Svenska Dagbladet framstår problemet ännu tydligare.

Svenska Dagbladet gjorde en förlust på två miljoner kronor under årets första kvartal, att jämföra med en vinst på en miljon kronor för samma period förra året.

Omsättningen minskade med fem procent till 199 miljoner kronor.

Aftonbladet fortsatte dock att dra in pengar till koncernen. För den svenska kvällstidningen blev det under årets första tre månader en rörelsevinst på 53 miljoner kronor, vilket kan jämföras med vinsten på 42 miljoner kronor för samma period förra året.

Aftonbladets omsättning steg från 435 till 484 miljoner kronor.

Resultatförbättringen förklaras främst av bättre annonsförsäljning och stigande upplaga under våren, enligt ett pressmeddelande från Aftonbladet.

Koncernresultatet blev till slut en vinst på 129 miljoner norska kronor för årets första kvartal. Det kan jämföras med en vinst på 126 miljoner norska kronor samma period i fjol.

Analytikerna hade i genomsnitt väntat sig en vinst på 151 miljoner norska kronor enligt Reuters enkät.

Rörelsevinsten var oförändrad på 164 miljoner norska kronor.

Omsättningen ökade till 2 270 miljoner kronor, från 2 029 miljoner kronor ett år tidigare. Analytikernas snittprognos låg på 2 163 miljoner kronor.

Upplageintäkterna steg från 86 till 99 miljon kronor medan annonsintäkterna sjönk från 106 till 84 miljoner kronor.

Bolaget konstaterar också att annonsmarknaderna är fortsatt svaga i både Norge och Sverige. Däremot ökar internetannonseringen kraftigt.

Utöver Aftonbladet och Svenska Dagbladet äger Schibsted den vinstgivande norska kvällstidningen VG och morgontidningen med namnet Aftenposten.

TT