Solveig byter kön - sparkas

"De sa: Man kan inte se ut som kille och ha tjejnamn"

NYHETER

Solveig "Kevin" Cipkova fick jobb på Arlanda.

Men Falck Security stoppar honom eftersom han är transsexuell.

- De sa att man inte kan se ut som en kille och ha ett tjejnamn, säger han.

Foto: MAGNUS WENNMAN
föddes som kvinna Solveig "Kevin" Cipkova föddes som kvinna men har alltid känt sig som man. Nu byter han kön. "Jag har gjort den första av tre operationer", säger han. Något som arbetsgivaren kände till när Kevin anställdes.

Solveig "Kevin" Cipkova föddes som kvinna men har alltid känt sig som en man. Han har länge vetat att han är transsexuell och genomgår nu, efter flera års utredning, ett könsbyte.

- Jag har gjort den första av tre operationer, säger han.

Detta var inget problem när han sökte jobb som flygplatskontrollant på Arlanda. Både Poolia (som skötte rekryteringen) och Falck (som är arbetsgivaren) kände till könsbytet.

Men efter andra dagen på den obligatoriska tvåveckorskursen fick han veta att det var kört med jobbet och att utbildningen skulle avbrytas. Detta skulle enligt uppgift bero på hans dopnamn Solveig.

- På Poolia sa de att Luftfartsverket inte accepterade en flygplatskontrollant som såg ut som en kille men hade en namnbricka med "Solveig" på, säger han.

Han föreslog att de kunde skriva "Kevin" i stället, för det kommer han att vara folkbokförd som från och med i höst.

Fick inte skriva Kevin

- Men det gick inte då jag inte kan identifiera mig som Kevin ännu.

När Aftonbladet börjar rota i saken tar dock Falck Security på sig ansvaret för den avbrutna utbildningen.

- Så vitt jag kan förstå var det problem med att fastställa personens identitet, säger informationschef Roland Berndt.

Anmäler arbetsplatsen

Hur då? Han har ett personnummer under vilket han är folkbokförd som Solveig.

- Jag vet inte i detalj. Men så fort" hm" det medicinska ingreppet är avklarat och identiteten fastställd är han välkommen att återuppta sin utbildning, säger Roland Berndt.

Detta kommer som en total överraskning för Solveig "Kevin" Cipkova som förbereder en anmälan till jämställdhetsombudsmannen.

Jämo själv, Claes Borgström, säger att han ser fram emot Cipkovas anmälan.

- Transsexuella skyddas av jämställdhetslagen eftersom det inte handlar om sexuell läggning utan om könsidentitet. Och den som diskriminerar någon på grund av ett könsbyte gör sig skyldig till könsdiskriminering, säger han.

Vad tycker du om argumentet att den som ser ut som en man inte kan heta Solveig offentligt?

- Det argumentet har ingen som helst juridisk bärkraft. Det finns många kvinnor som ser ut som män och vice versa, säger han.

Olle Castelius