Nej till försök med hjälmförsedda råttor

NYHETER

Göteborg

Två forskare ville förse råttor med hjälmar, utsätta dem för våld mot huvudet och sedan undersöka vilka eventuella hjärnskador djuren skulle få. Men djurförsöksetiska nämnden i Göteborg säger nej till forskarnas ansökan, skriver Metro.

Försöken var tänkta att äga rum vid Göteborgs universitet och anslaget kommer från det amerikanska fotbollsförbundet NFL.

De hjälmförsedda råttorna skulle få smällar mot huvudet från en tryckluftsdriven pistong, vilket skulle motsvara en armbåge i huvudet för en spelare i amerikansk fotboll.

Bakgrunden är att forskarna bland annat vill lära sig mer om långtidseffekter av hjärnskakningar.

- Vi ska titta på nyttan av försöket, och på djurens lidande. I det här fallet är det ganska uppenbart att det inte är angeläget med uppdragsforskning i Sverige för amerikanska fotbollsförbundets räkning. Det är inte förenat med någon nytta för Sverige eller svenskarna, säger Eva-Maria Hermansson, socialdemokratisk representant i nämnden, till tidningen.

TT