Ringholm överväger sänkt spritskatt

NYHETER

Stockholm

Regeringen kommer i arbetet inför höstbudgeten att överväga sänkningar av alkoholskatterna, enligt finansminister Bosse Ringholm.

- Vi återkommer i höstbudgeten till om vi kan göra eventuella justeringar av våra skattesatser, sade Ringholm till journalister efter ett samråd med riksdagens EU-nämnd på fredagen.

Systembolagets vd Anitra Steen signalerade så sent som på torsdagen att de svenska skattenivåerna går ut över Systembolagets försäljning, inte minst i södra Sverige där trafiken till Danmark och till Tyskland för alkoholinköp är mycket stor.

- Vi har använt skattevapnet som ett instrument för att hålla nere konsumtionen, men det instrumentet blir ju inte lika effektivt om vi har länder i vår omvärld som sänker sina skatter. Då ökar ju avståndet mellan svenska och andra priser, säger Ringholm.

Han tillägger att regeringen måste överväga negativa och positiva effekter av en skattesänkning inför budgetarbetet.

- Det finns risk att en sänkning kan leda till ökad konsumtion, det finns fördelar med att en sänkning kan ändra konsumtionsmönstret så att man köper mer via Systembolaget än import, säger Ringholm.

TT