Röda korset avslöjar USA-kritisk rapport

"Systematiska brott mot folkrätten i Irak"

NYHETER

Stockholm

Internationella rödakorskommittén (ICRC) har funnit allvarliga och systematiska brott mot folkrätten - i en del fall "gränsande till tortyr" - i USA:s behandling av irakiska fångar.

Organisationen tog på fredagen det mycket ovanliga steget att offentliggöra en hemlig rapport. Kritiken mot USA är förödande.

ICRC:s beslut fattades sedan delar av rapporten läckt ut och publicerats av finanstidningen Wall Street Journal. ICRC offentliggör normalt aldrig sina rön och går den tysta diplomatins väg när organisationen kritiserar regeringar och myndigheter.

ICRC konstaterar bland annat att övergreppen mot irakiska fångar är omfattande och i en del fall "gränsande till tortyr". Organisationens rapport skulle i långa stycken kunna fungera som direkta bildtexter till de omtalade bilder på övergrepp som publicerats den senaste veckan.

Dokumentet täcker perioden mars till november i fjol, alltså ända från början av den USA-ledda invasionen av Irak.

- De fall vi funnit gränsar till tortyr. Det förekom helt klart fall med förödmjukande och omänsklig behandling, sade ICRC:s operative chef, Pierre Kraehenbuehl till journalister i Genève.

Flera fängelser

Han betonade att anmärkningarna inte begränsar sig till Abu Ghurayb-fängelset utanför Bagdad utan gäller flera amerikanska och brittiska fängelser över hela Irak.

Diana Amnéus, doktorand i folkrätt vid juridiska fakulteten på Stockholms universitet, säger till TT att rapporten uppvisar en provkarta på många grova brott mot den humanitära rätten.

- De allvarligaste är ju de våldshandlingar som lett till döden, en så kallad svår överträdelse enligt tredje Genèvekonventionen. Det är en allvarlig krigsförbrytelse, säger Amnéus.

TT: Varför har USA inte åtgärdat övergreppen tidigare?

- Vissa förbättringar har skett. Men att det fortfarande pågår misshandel och andra övergrepp är ju ett tecken på att USA inte tagit till sig ICRC:s anmärkningar och insett allvaret. Vad det kan bero på kan man bara spekulera i.

Ökande press

TT: Kan jämförelser dras med kritiken mot behandlingen av fångarna på Guantanamo-basen på Kuba?

- Den kritiken kommer säkert att diskuteras på nytt. USA utsätts nu för allt starkare press att rentvå sig.

TT: Räcker det med att överlåta åt USA att döma förövarna?

- Man får avvakta och se vad de amerikanska utredningarna och eventuella åtal ger. Sker detta inte på ett för omvärlden tillfredsställande sätt så finns det en teoretisk möjlighet att en annan stat tar initiativ till åtal. Men det kan bara ske beträffande de grövsta krigsförbrytelserna, säger Amnéus.

ICRC har kommit med offentlig kritik under Irakkriget tidigare: först mot Irak för behandling av amerikaner i krigsfångenskap, senare mot invasionsstyrkorna för att de inte kunde erbjuda civilbefolkningen säkerhet i det kaos som uppstod när den irakiska regimen imploderade.

ICRC har också påpekat att det tog lång tid att få tillstånd för att få träffa och undersöka Saddam Hussein.

Jan Winter/TT