Han avgör om de är friska eller sjuka

Vård eller fängelse - professorns ord väger tungt

1 av 2
Professor Anders Forsman.
NYHETER

Hans bedömningar kan bli avgörande i de två nu mest uppmärksammade rättsfallen i Sverige.

Anders Forsman, professor i rättspsykiatri, ska undersöka både Mijailo Mijailovic och barnflickan i Knutby.

Rättspsykiatern Anders Forsman, 60, en av Sveriges mest erfarna inom sitt område.

Han ingår i Socialstyrelsens rättsliga råd och har mött en mängd gärningsmän som utfört extrema våldsdåd.

I de här fallen är han vetenskapligt råd, det vill säga den expert som rättsliga rådet anlitar för att få ett yttrande.

Vård eller fängelse

Mijailovic har blivit friskförklarad.

Barnflickan har blivit sjukförklarad.

Anders Forsmans bedömningar kan bli andra.

Och därmed, om Socialstyrelsen gör hans uttalande till sitt eget, bli avgörande för vilka påföljder domstolarna väljer: vård eller fängelse.

Svåra bedömningar

Vanligen väger det rättsliga rådets yttrande tyngre än den första undersökningsläkarens.

- När det gäller rättsliga rådets yttranden så kan man räkna på ena handens fingrar, de sista tio åren, där man inte har följt dem.

- Allmänt sett så ändras bedömningen i hälften av fallen, och den kan gå åt båda hållen, säger Anders Forsman.

Friskförklarad av en expert kan bli sjukförklarad av en annan.

- Det här är svåra bedömningar, det är ju gränsfallen som hamnar i rättsliga rådet, säger Anders Forsman.

Klart i juni

I båda fallen ska hans yttranden vara klara den 8 juni.

Vid hur många tillfällen kommer du att träffa barnflickan och Mijailovic?

- Jag vill inte svara på hur jag kommer att göra. Beroende på ärendets karaktär så kan det vara ett besök, och det kan vara att man tillbringar veckor tillsammans dagligen. Det är väldigt väldigt olika.

Anders Johansson