Att köpa sex är som att snatta

NYHETER

Sexköpare fick samma straff som snattare.

En rad åtal i den stora bordellhärvan har också ogillats eller lagts ner.

– Beviskraven är för höga, det krävs nästan att polisen ska agera amatörporrfilmare, säger åklagaren Hans Ihrman.

Bordellmamman Teresa Lilius drev den mest omfattande bordell som avslöjats i Sverige. Bokföringen på datorn var extremt detaljerad. Kartläggningen tog över ett år och avslöjade:

571 kunder

1 100 sexköp

37 olika kvinnor

Det gick också att utläsa vilka tider kunderna hade träffat kvinnorna. Och hur mycket de hade betalat.

En miljon kronor

Både tingsrätt och hovrätt ansåg att bokföringen var fullt tillräcklig som bevis. Både för att döma Lilius till fem års fängelse och när det gällde att bedöma omsättningen.

– Det är första gången någonsin jag har fått pengar förverkade på kronan, säger Hans Ihrman.

– Domstolarna förverkade nästan en miljon kronor.

Men när samma bevisning skulle användas mot sexköparna tyckte domstolarna inte att det räckte.

52 identifierades

Totalt identifierades 52 sexkunder, som kallades till förhör. En del ärenden las ner direkt då brotten var preskriberade.

Elva erkände och accepterade strafförelägganden från åklagaren.

Ihrman åtalade 40 som återstod, av dem blev 13 dömda. Övriga åtal ogillades eller las ner av åklagaren.

– Efter tre ogillade åtal på raken kunde jag inte längre se fram mot fällande domar.

Låga straff

Hans Ihrman anser också att straffen blivit väl låga.

Merparten av sexköparna fick inte mer än 50 dagsböter, samma nivå som för snatteri.

– Domstolarna har följt ett HD-avgörande där man har lagt ribban på 50 dagsböter när det bara var fråga om ett brott, ett sexköp.

I ett fall dömdes en man för åtta sexköp. Domstolen gick då till upp max antal dagsböter, 150.

Anders Johansson