Maktlösa politiker

De har inte fattat beslut på sex år

NYHETER

Här är sjukvårdspolitikerna som inte har någon makt alls.

De har inte fattat ett enda beslut på sex år.

- Vi beslutar bara om vem som ska justera protokollen på våra möten, säger Agneta Ängsås (c), ledamot i Falun.

Foto: ULF PALM
"DET ÄR FRUSTRERANDE" Kjell Persson (s) får 13 230 kronor i månaden för att vara ordförande i Faluns Hälso- och sjukvårdsnämnd. Den har inte fattat ett enda beslut på sex år.

Dalarnas fem lokala hälso- och sjukvårdsnämnder har inte haft en budget att bestämma över sedan 1998. Därmed har de 47 ledamöterna förlorat alla möjligheter att fatta beslut.

Stort underskott

- Det är frustrerande att inte ha pengarna. Det är ju det som i slutänden ger makt, säger Kjell Persson (s), ordförande i Falun.

Budgetansvaret försvann för att landstinget måste spara pengar.

- Vissa nämnder tog bara ansvar för sin kommun och såg inte till hela landstingets ekonomi. Det ledde till stora underskott, säger Inger Nyquist (v), vice ordförande i Falun.

Kostar miljoner

Ordförandena tjänar 13 230 kronor i månaden på sitt engagemang, medan övriga ledamöter får ett arvode på 880 kronor per heldag. De har två till tre mötesdagar i halvåret samt ett antal beredningsmöten dess-emellan. Totalt kostar nämnderna drygt 5,5 miljoner - varje år.

Tanken är att de ska vara en kanal mellan befolkningen och landstingsstyrelsen som fattar besluten. Men trots att nämnderna ställer krav är det sällan åsikterna får någon verklig effekt.

- När man tittar i protokollen står det bara att vi tagit till oss informationen från landstingsstyrelsen, det är allt, säger Agneta Ängsås.

För ett år sedan skulle en ny närsjukvårdschef utses i mellersta Dalarna. Ekonomin var usel och nämnden ville avvakta. Men landstingsstyrelsen struntade blankt i nämndens åsikt.

Ingen respons

- Vi fick inte ens en kommentar på vår skrivelse. De bara tillsatte tjänsten, säger Karl-Erik Finnäs (c), ledamot i mellersta Dalarna.

- Det beror på ekonomin, landstingen vill hålla koll på kostnaderna, säger Jesper Stenberg, utredare på Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen på Landstingsförbundet.

Elisabeth Marmorstein