Bodström vill tillåta mer hemlig avlyssning

Säpo ska kunna bugga även innan brott har begåtts

NYHETER

Regeringen vill ge säkerhetspolisen, säpo, utökad rätt till hemlig avlyssning. Justitieminister Thomas Bodström vill tillåta telefonavlyssning även i förebyggande syfte, innan ett brott har begåtts.

Justitiedepartementet ska inom kort utreda hur ett sådant lagförslag ska utformas, skriver Svenska Dagbladet.

Den förebyggande avlyssningen ska kunna användas vid misstanke om planeringen av särskilt grova brott, främst från nynazister, terrorister eller den organiserade brottsligheten.

Nytt redskap

Thomas Bodström säger till tidningen att det är en helt ny ordning, ett redskap för att förebygga brott.

– Men det ska ju finnas gränser för det. Det ska finnas en misstankegrad om att ett brott kommer att begås, det måste vara allvarlig brottslighet och den avlyssnade ska ha ett offentligt ombud, säger Thomas Bodström.

Integritetsfråga

Chefs-JO Mats Melin påpekar att preventiv avlyssning kan inkräkta på den enskildes integritet.

– Jag är utomordentligt tveksam, säger han till tidningen.

TT