Svenska skolpojkar säljer sex

Många har själva blivit utsatta för sexuella övergrepp

NYHETER

Fler pojkar än flickor på gymnasiet säljer sex.

Det visar en stor nationell studie som gjorts vid Lunds Universitet.

–Jag hade väntat mig ett helt annorlunda resultat, säger professor Carl Göran Svedin, som har genomfört undersökningen.

Totalt tillfrågades 4 343 ungdomar som under förra året gick sista året på gymnasiet i städerna Stockholm, Malmö, Örebro, Haparanda och Falköping. Enkäten är ett led i en av Socialdepartementet beställd rapport om sexuell exploatering av ungdomar, som kommer presenteras i juni.

Frågan som ungdomarna ställdes inför var om de någon gång tagit betalt för sexuella tjänster.

Resultatet av undersökningen visar att 1,4 procent av ungdomarna hade sålt sex. Till utredarnas förvåning visade det sig att det var pojkarna som hade den största erfarenheten. Totalt svarade 27 flickor och 37 pojkar ja på frågan.

– Jag är förvånad. Jag hade väntat mig ett resultat som var helt annorlunda, säger professor Carl Göran Svedin, som har genomfört undersökningen.

Blivit utnyttjade själva

Majoriteten av pojkarna som svarade ja på forskarnas fråga hade invandrarbakgrund.

–Tyvärr fick vi klumpa ihop alla ungdomar med invandrarbakgrund eftersom det annars hade varit för stor risk att någon hade kunnat identifiera någon av de tillfrågade individerna, säger Svedin.

I likhet med liknande undersökningar visade studien att majoriteten av ungdomarna hade erfarenhet av att själva bli utnyttjade av vuxna.

– De allra flesta av de ungdomar som uppger att de har sålt sex har varit med om sexuella övergrepp, säger Carl Göran Svedin.

Ungdomar i riskzon

Det finns inte någon självklar koppling mellan betyg och hur ungdomarna svarade på frågan. Enligt Svedin går det heller inte att utläsa något mönster när det gäller social bakgrund.

Däremot befinner sig ungdomarna som svarade ja på frågan i riskzonen även på andra områden i samhället.

–Många av ungdomarna var tungt belastade med psykiska problem, missbruk, kriminalitet och dåliga relationer till sina föräldrar, säger Svedin.

–Det är sorgligt att ständigt behöva notera att det är de som redan är svaga som drabbas hårdast, fortsätter han.

Tittar på porrfilm

Drygt 40 procent av pojkarna som hade erfarenhet av att sälja sex tittade nästan dagligen på porrfilm.

–För att råda bukt med problemet måste vi diskutera ungdomars sexualitet på ett bättre sätt. Dessutom måste samhället bli bättre på att ge terapeutisk hjälp till de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp, säger Svedin.

Andnor upprörd

Barn- och ungdomsminister Berit Andnor är upprörd.

–Resultatet är skrämmande, säger hon.

–Samhället kan göra betydligt mycket mer än vad det gör i dag för att förhindra detta. Viktigast är att vi börjar diskutera problemet öppet och att vi får mer kunskap.

Vilka åtgärder som regeringen tänker sätta in vill inte Andnor gå in på.

–Hela rapporten ska presenteras för regeringen den 22 juni. Efter det får vi se vad vi kan göra åt problemet, säger hon.

Anna-Maria Carnhede