SMS och vittnen åklagarens tyngsta bevisning

Bevisningen tunn, anser försvaret

NYHETER

Åklagaren i Knutbymålet, Elin Blank, anser att den tyngsta bevisningen mot de åtalade kommer att vara sms och vittnesuppgifter.

Pastorns advokat Ola Nordström anser att bevisningen mot hans klient är tunn.

Foto: gunnar seijbold
Under mordnatten sms:ades det flitigt mellan de åtalade. Åklagaren anser att det kan vara den tyngsta bevisningen.

Vid presskonferenser i Uppsala idag efter att åtalet mot de båda anklagade i Knutby-tragedin blivit offentligt, framträdde både åklagaren Elin Blank och de båda försvarsadvokatern Christer Söderberg och Ola Nordström.

- Vi förväntar oss en fällande dom i alla delar. De starkaste bevisen mot pastorn är barnflickans vittnesuppgifter, säger Elin Blank på presskonferensen.

I frågan om mordet på den andra hustrun har pastorn genom lång och intensiv sms-kontakt med barnflickan förmått henne att döda hustrun, anser åklagaren.

– Han har fått henne att tro att hon gjorde det på uppdrag av Gud. Hon upplevde att hon skulle komma närmare Gud genom att utföra gärningarna.

Ändrat förhörsläge

Åklagaren Elin Blank sade vidare att utredningen tog ett stort steg framåt när församlingen i Knutby fick klart för sig att pastorn hade en relation utanför äktenskapet.

– Då vände församlingens inställning mot honom, vilket ändrade förhörsläget i utredningen.

När det gäller mordet på pastorns första hustru, som hittades död i badkaret sade Elin Blank att hon inte kan ha fått sin huvudskada genom en olyckshändelse. Det troliga mordvapnet är ett vred till badkarskranen.

Under förundersökningen har utredarna försökt ta reda på om det är möjligt att få en sådan skallskada som den första hustrun fått genom att ramla och slå sig.

– Efter rekonstruktion och utlåtande från sakkunniga ledde det fram till slutsatsen att det kan inte ha varit en olycka, säger Blank.

När det gäller mordet på den andra hustrun finns också teknisk bevisning som styrker barnflickans berättelse om hur det gått till.

Underkänner åtal

Pastorns advokat Ola Nordström anser att bevisningen mot hans klient är tunn. Han underkänner de utlåtanden från sakkunniga som är grunden för åtalet för mord på den första hustrun.

Enligt advokaten har tre läkare uttalat sig om hur hustrun dött och de är inte eniga om dödsorsaken.

Ola Nordström underkänner också åtalet för anstiftan till mord på andra hustrun.

– Anklagelserna bygger uteslutande på barnflickans uppgifter och de är inte att ta för givna, menar han.

Räknar med att bli frikänd

Pastorn ser fram emot rättegången och räknar med att bli frikänd.

– Min klient mår bra och vill att saken ska bli prövad. Naturligtvis blir rättegången en anspänning för honom och han vet att hans öde ligger i domstolens händer, säger Ola Nordström till TT.

Ola Nordström kommer under rättegången att begära förhör med två av de läkare som uttalat sig om dödsorsaken för den första hustrun.

– Det finns inget som stöder åklagarens uppfattning att någon berövat den första hustrun livet. Bevisningen är oerhört svag, säger advokaten.

Han framhåller att barnflickan först i slutet av en serie förhör sagt att pastorn varit med och regisserat mordet och mordförsöket i januari.

– Målet här handlar om barnflickan är trovärdig eller inte, tillägger Nordström.

Simone Söderhjelm, Fredrik Lindén, TT