Svenska män skickar porrbrev till pastorn

NYHETER

Ett brev med kristna råd.

Men också grova porrbrev från svenska män.

Det har skickats till pastorn under tiden i häktet.

Den 32-årige pastorn sitter i cell 13 på häktet i Uppsala.

Han är belagd med alla restriktioner, men får se på film, läsa böcker - och ta emot vissa brev.

De brev som skickats till hans advokat Ola Nordström visar att de har mycket varierande karaktär.

"Ett vänligt brev"

Från en kvinna fick han ett längre resonerande brev med andliga råd.

Kvinnan skrev att den som erkänner sin skuld så småningom får syndernas förlåtelse.

- Det var ett vänligt brev, skrivet ur ett kristet perspektiv, säger Ola Nordström.

Men ett par män har skrivit brev av en helt annan karaktär. Det handlar om mer eller mindre osammanhängande porrbrev.

"Sexuella frosserier"

Männen skriver bland annat om vad de tror att pastorn gjort med sina kvinnor.

- Det är ett par brev med sexuella frosserier som har stannat hos mig, säger Ola Nordström.

- Jag har förklarat att jag gjort mig av med dem.

Det som inte kommit till advokaten har dock grans-kats och brev har stoppats.

- Det har inte varit så mycket kontakter. En del har stannat i polisens censur.

Läs också:

Richard Ascberg, Anders Johansson, Mattias Lundell