Hamburgertvist upp i HD

NYHETER

Högsta domstolen (HD) kommer att pröva en 14-årig tvist mellan hamburgerkedjorna Max och Frasses, båda med huvudkontor i Luleå.

Kedjorna har tidigare vunnit var sin rond, när tvisten prövats i tingsrätt och hovrätt.

Tvisten rör övertagandet av en restauranglokal i Luleå 1992.

Max bytte lokal och överlät sin gamla lokal i centrum till ett annat företag, som uppgav att där skulle bli konstgalleri.

Senare framkom att företaget fungerat som bulvan för Frasses, som öppnade restaurang i Max gamla lokal. (TT)