De får betalt - utan att ta några beslut

207 landstings-
politiker helt maktlösa på jobbet

NYHETER

Det finns 207 sjukvårdspolitiker i Stockholms läns landsting som inte har någon makt alls.

De har inte fattat ett enda beslut under det år den nya organisationen varit i kraft.

Nio ordförande får varje år vardera minst 180 000 kronor i arvode och fem andra drygt 70 000 kronor.

Aftonbladet 11 maj 2004.

Inom landstinget finns fem medicinska och nio geografiska sjukvårdsberedningar.

Dessa ersatte i fjol det tidigare systemet med olika sjukvårdsstyrelser som hade egen budget, eget områdesansvar och befogenheter att teckna avtal.

Står utan egen budget

De 14 sjukvårdsberedningarna har varken egen budget eller rätt att teckna avtal. Nu riktar landstingsrevisorerna kritik mot det nya systemet. Och de 207 sjukvårdspolitikerna står själva för kritiken.

- Många tycker att det är ett otydligt uppdrag, säger Dag Fagerhem, talesman för landstingsrevisorerna.

Olle Reichenberg (m), andre vice ordförande i sjukvårdsberedningen som omfattar Danderyd, Lidingö, Upplands-Väsby, Sigtuna och Sollentuna:

- Det har inte varit bra. Man får föredragningslistor utan att det framgår om det handlar om beslut eller information, säger han.

Har inte fattat beslut

En majoritet av de tillfrågade sjukvårdspolitikerna tror inte att deras beredningar kommer att få någon betydelse för styrningen av sjukvården. Särskilt som de inte fattat ett enda beslut.

Ordförandena i de geografiska sjukvårdsberedningarna har 173 060 i fast arvode, 2:e vice ordföranden 129 800 och 1:e vice ordföranden 86 530. Plus sammanträdesarvoden, 450 kronor per sammanträde.

I de medicinska sjukvårdsberedningarna är de fasta arvodena mindre - för motsvarande poster 67 090, 50 390 och 32 980 kronor.

Dag Larsson (s), biträdande finanslandstingsråd, försvarar det nya systemet:

- Stockholms läns landsting befinner sig vid den ekonomiska ruinens brant. Det är nödvändigt att centralisera beslutsfattandet.

Tidigare:

Leif-Åke Josefsson