Porrig reklam kan förbjudas

Jämställdhets- ministern utesluter inte lagändring

NYHETER

Sexistisk och porrinfluerad reklam kan förbjudas.

Jämställdhetsminister Mona Sahlin vill hindra porrens värderingar att smitta av sig på reklam, i medier och andra offentliga sammanhang.

Hon utesluter inte lagstiftning för att nå sitt mål.

Mona Sahlin kommer att tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med vänstern och miljöpartiet. Den får i uppdrag att se över hur man kan motverka det som kallas ”sexualiseringen av det offentliga rummet”.

Vid ett seminarium igår på onsdagen på ABF-huset i Stockholm diskuterade ministern tillsammans med genusforskare och andra experter hur pornografiska värderingar spritt sig i vardagliga miljöer.

Ett exempel på pornografiska referenser nämner Aftonbladets ledarskribent Jesper Bengtsson idag i sin krönika:

”I en reklamannons för Sisleys kläder sitter en ung flicka vid ett kojuver med en spene i handen. Mjölken sprutar upp i ansiktet på henne.”

Var tionde flicka har sex mot sin vilja

Den danska genusforskaren Anette Dina Sörensen pekade på hur porren blivit rumsren, skriver Dagens Nyheter. Hon nämnde bland annat hip-hop-kulturen.

Regeringen har undersökt ungdomars sexuella erfarenheter genom bland annat enkäter bland gymnasieungdomar.

Resultaten visar att mer än var tionde flicka i 18-årsåldern mot sin vilja haft samlag, oralsex eller analsex.

Över 60 procent av 2 300 flickor som går sista året på gymnasiet uppger att de har utsatts för någon form av sexuell handling mot sin vilja, skriver DN.

Gamla könsroller

Mona Sahlin anser att utvecklingen av ungdomars sexuella erfarenheter hänger ihop med sexualiseringen av det offentliga rummet.

– Jag är övertygad om att det har ett samband, säger Mona Sahlin. Det här som kallas porno-chic, eller normaliseringen av porren gör att man till sist tror att det är så man skall bete sig, sade hon.

Hon tror att ett lagförslag framförallt kan komma att gälla sexistisk reklam.

Men Mona Sahlin var noga med att påpeka att regeringen inte har "moralpanik". Hon anser istället att det handlar om en tillbakagång till gamla könsrollsmönster.

Läs mer

Läs också

Simone Söderhjelm