Torsken torsk på västkusten

Kraftigt minskade bestånd enligt ny rapport

NYHETER

Torsken är akut hotad i svenska fiskevatten.

I en ny hemlig rapport varnar Fiskeriverket för att torskbeståndet minskat kraftigt - speciellt utsatt är västkusten.

Foto: ANDERS DEROS
BRIST VARA En ny hemlig internrapport från Fiskeriverket visar att torsken på västkusten är allvarligt hotad.

Det kustnära västkustbeståndet av torsk har minskat med mer än 95 procent enligt både fiskeprov och sportfiskare. Det visar en internrapport från Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium.

Reducerats kraftigt

Där står att även Skagerrakbeståndet av torsk har reducerats med 60 procent och västkustfisket minskat med 80 procent på 15 år.

- Vi samlar in biologiska data för att se beståndet och ger råd hur mycket man kan fiska i ett internationellt samråd, säger Fredrik Arrhenius, chef för Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium.

Låga nivåer

Han konstaterar att nivåerna är låga, men säger också att det är en komplex fråga. Torsken rör sig långa sträckor. Den kan leka i Nordsjön, simma in i Kattegatt för att sedan simma i väg igen.

Även torsken i Kattegatt har minskat med 80 procent på de senaste tolv åren.

Regleras av EU

I dag finns högst 2 600 ton som kämpar för sin överlevnad. Öresundstorsken visar ingen minskning i antal, men den blir mindre och mindre med åren vilket tyder på överfiske.

Fiskeriverket kan inte införa fiskeförbud. Den typen av regler styrs av EU.

Suzanne Kordon

ARTIKELN HANDLAR OM