Seko varslar färjetrafiken om strejk

NYHETER

Stockholm

Fackförbundet Seko varslar uppemot 500 sjömän om strejk.

Drabbade färjelinjer är bland andra Gotland-Nynäshamn, Göteborg-Fredrikshamn samt Trelleborg-Rostock.

Seko och Sjöfartens arbetsgivarförbund är oeniga om bland annat löneökningarnas storlek för de 7 500 berörda medlemmarna. Därför säger Seko upp avtalet och varslar om strejk och övertidsblockad.

Förutom nämnda färjelinjer varslas även Walleniusrederierna och Gorthon Lines om strejk.

TT