Fler polischefer kan vara inblandade i kokainligan

NYHETER

Ytterligare två poliser med chefsbefattning på länskriminalen i Stockholm dras nu in i utredningen om den avslöjade kokainligan i Eskilstuna.

Riksåklagaren kopplades in när det kom fram att de två polischeferna i Stockholm misstänks för grova tjänstefel och att det finns en koppling till den häktade kommissarien.

Avslöjandet sågs så allvarligt att riksåklagaren överlämnade ärendet till överåklagare Peter Hertting i Umeå.

- Det är bara toppen av ett isberg, sade en källa sedan kommissarien häktats.

Polisen avslöjade i januari en internationell kokainliga och en holländsk kurir greps.

Han hade ett parti kokain värt flera miljoner kronor.

Den 22 mars i år greps och häktades en 35-årig kommissarie som i många år arbetat med tunga ärenden på länskriminalen.

Enligt vad Aftonbladet erfar har minst en av de två misstänkta polischeferna en högre befattning än den häktade kommissarien.

Lennart Håård