Gråsparven - på väg att försvinna

NYHETER

Vi trodde de var osårbara.

Det är de inte.

Gråsparven har kvalat in på listan över hotade fåglar.

Foto: LARS IMBY.
Gråsparven lider av att jordbruket blivit så effektivt.

Samhället har förändrats. Det finns inga hästar i jordbruken längre, det finns ingen havre gråsparven kan äta.

Därför placeras nu gråsparven på den svenska listan över hotade och missgynnade arter.

- Jordbruket har blivit så oerhört effektivt att gråsparven i dag har svårt att hitta något att äta, säger Lars Lindell, ordförande i Sveriges ornitologiska förening.

Biologiska öknar

- Många jordbruksområden är i dag så besprutade att de kan jämföras med p-platserna utanför stormarknaderna. De är som en biologisk öken, där inget annat får plats än det som just ska växa där. Det är sånt som drabbar gråsparven.

Enligt fågelinventeringarna är gråsparvens nedgång 60 procent under de senaste 30 åren. I många jordbruksbygder är arten helt försvunnen.

Klarar sig i städerna

- Den håller ställningen något bättre i städerna, där finns korvkiosker och folk som matar, säger Lars Lindell.

Exakt hur många gråsparvspar som finns kvar i Sverige i dag är oklart. Tidigare beräkningar har pekat mot cirka 500 000 par i landet. Så många är de inte i dag.

Petter Ovander