Här ställs pastorn inför rätta

I morgon börjar rättegången mot Knutby-pastorn

1 av 9 | Foto: STAFFAN CLAESSON
Stora salen i Uppsala tingsrätt Här ställs den 32-årige pastorn till svars. Han är åtalad för mord, anstiftan till mord och två fall av anstiftan till mordförsök, och hotas av livstids fängelse.
NYHETER

I morgon börjar rättegången i ett av de mest omtalade mordfallen i svensk historia.

Det finns ungefär 60 platser för allmänheten i rättssalen - men den som vill vara med får räkna med att köa.

Rättegången i Uppsala tingsrätt kommer preliminärt att pågå i 14 dagar - med start i morgon.

Intresset kommer att bli rekordstort.

-Att det är ett uppmärksammat mål, är det minsta man kan säga, säger lagmannen Erik Lempert som blir rättens ordförande.

- Jag har försökt undvika att ta del av mediarapporteringen.

I den stora sal 1 kommer det att finnas 70-80 platser varav 38 är reserverade för media. Omkring tio platser är för de anhöriga - och resten får allmänheten.

Kö varje morgon

Den som vill vara med på rättegången får köa på morgonen inför varje rättegångsdag.

Uppsala tingsrätt var en av de första domstolarna i landet att installera teknik för "powerpoint-presentation". Åklagarna kommer med hjälp av en dator kopplad till en bildkanon i taket visa bilder på en flera kvad-ratmeter stor filmduk. Vilket underlättar inte minst för åhörarna att se vilket bevismaterial som förebringas domarna.

Fler salar används

De åhörare som inte får plats i Sal 1 hänvisas till sal 4 med 36 platser, där det går att se och höra hela rättegången via videokonferens.

Och räcker inte det , finns beredskap att koppla in medhörning till ytterligare någon sal, enligt vaktmästaren Nasario Medina.

Erik Lempert, 60, kommer att döma i Knutbymålet tillsammans med rådmannen Karin Göransson, 46 och tre nämndemän.

Har undvikt media

Erik Lempert berättar att han av yrkesetiska skäl försökt hålla sig okunnig om vad medierna rapporterat om Knutby-händelserna.

Av samma skäl har varken han eller Karin Göransson deltagit i några häktningsförhandlingar.

De har heller inte följt flödet av handlingar i målet som kommit in till domstolen.

Detta för att de som domare ska vara så opåverkade som möjligt fram till dess att hela förundersökningen är klar.

Risken är annars att de börjar bilda sig en uppfattning på ett ofullständigt underlag.

- Det får inte bli någon för-dom, säger Erik Lempert.

- Det enda som jag hittills har läst är det rättspsykiatriska utlåtandet om barnflickan.

Ovanlig diagnos

Där har Erik Lempert begärt att Socialstyrelsens rättsliga råd ska yttra sig, eftersom diagnosen är så extremt ovanlig, och därmed svårbedömd för rätten:

"Ospecificerad psykisk störning med religiöst färgade övertygelser av psykotisk valör".

Anders Johansson