"100 000 med funktionshinder diskrimineras"

1 av 2
Hans Karlsson och Wanja Lundby-Wedin.
NYHETER

Människor med funktionshinder ska bli fullt delaktiga i samhällslivet. Det slog riksdagen fast för fyra år sedan. Trots det låter arbetslivsminister Hans Karlsson segregationen bestå, skriver handi-

kappombudsmannen Lars Lööw, LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin, TCO:s Sture Nordh och Sacos Anna Ekström, på Dagens Nyheters debattsida i dag. Av de funktionshindrade som har arbete har nästan en femtedel - 100 000 personer - känt sig diskriminerade någon gång de senaste fem åren, skriver de.

Aftonbladet