I dag möts de i rätten

De tilltalades bänk, till höger i rättssalen, har sex platser. Närmast rätten sitter pastorn. Därefter hans advokat Ola Nordström och bredvid honom en bisittare. Den platsen kommer mestadels att stå tom, liksom plats nummer fyra. På nästa plats sitter barnflickans advokat Christer Söderberg och längst bort den mordåtalade barnflickan.Grafik: PATRIK LINDVALL
NYHETER

I dag möts pastorn och barnflickan i rättssalen.

Flera utredare fruktar att pastorn ska försöka påverka och tysta barnflickan.

Därför har de placerats så långt i från varandra som möjligt på de tilltalades bänk.

Barnflickan har den

senaste månaden vårdats på en psykiatrisk avdelning. Hon lider enligt det rättspsykiatriska utlåtandet av en "störning med religiöst färgade övertygelser av psykotisk valör".

Trodde på honom

Hon har stått under pastorns påverkan och trott på hans predikningar och förmaningar.

- Det är osäkert hur långt den påverkan sträcker sig i dag, säger barnflickans advokat Christer Söderberg.

Uppsala tingsrätt har vidtagit flera åtgärder för att barnflickan inte ska behöva känna sig otrygg.

Hon placeras på ena änden av de tilltalades bänk och pastorn på den andra. De två advokaterna och två platser mellan dem ska fungera som en buffertzon mellan de två tilltalade.

Christer Söderberg har också tryckt på för att pastorn och barnflickan inte ska mötas när de förs till och från rättssalen.

Kan tvingas gå ut

Av allt att döma kommer advokaten också att begära att pastorn ska lämna rättssalen när barnflickan förhörs i morgon.

- Vi motiverar det med att det kan blir jobbigt för henne att prata fritt med pastorn närvarande, säger advokat Söderberg.

Åklagare Elin Blank håller med:

- Om det framställs ett sånt yrkande från barnflickans försvarare kommer jag sannolikt att ha samma uppfattning.

Richard Aschberg