Barnflickans vänner - ett skydd i rätten

NYHETER

UPPSALA

När de kom in i den trånga och överfulla rättssalen var rollerna redan fördelade.

En av dem, barnflickan, var både offer och gärningsman.

Den andre, pastorn, var gärningsman och manipulatör, den onda hjärnan bakom hemska brott.

Barnflickan dolde ömsom ansiktet i sina händer, ömsom tittade hon på Linde med förgråtna ögon.

Daniel Linde berättade utförligt och gripande. Men när advokat Nordström ansatte honom med frågor om församlingens inre liv - till exempel om arrangerade äktenskap, rätten till skilsmässa och Kristi brud - blev svaren korta, ibland enstaviga.

Daniel Linde tillhör församlingens styrelse.

- I den värld jag lever vill ingen något illa. Det är en oskuldsfull värld, sa han.

Vilket på ett sätt säkert är sant.

Men i dag ska barnflickan höras. Hennes berättelse om församlingens liv blir rimligen inte lika oskuldsfull.

Petter Ovander