Bevisen för/emot honom

Pastorn nekar till alla anklagelserna

1 av 9
Det finns mycket som talar både för och emot att pastorn ska vara skyldig till det som han anklagas för.
NYHETER

Barnflickan har erkänt mord, men pastorn har hela tiden nekat.

Ska han släppas på fri fot eller dömas till livstids fängelse?

Aftonbladet har granskat bevisläget - vad som talar för och vad som talar emot att han är skyldig.

Bevisen för pastorn

Mord på hustrun Heléne den 18 december 1999.

Heléne var vid dödsfallet kraftigt nerdrogad av ett opiumliknande ämne som finns i medicinen dexofen som pastorn fått mot sina ryggsmärtor.

Pastorn förfalskade obduktionsutlåtandet som han skickade till sina svärföräldrar. Han tog bort uppgiften om att hustrun var nerdrogad.

Professor Olle Nilsson konstaterar att hustruns skallskada "ej kan ha orsakats av ett fall".

Svein Kleiven vid KTH, expert på skallskador, konstaterar att skadorna på kvinnans huvud inte kan ha uppkommit genom en fallolycka.

Flera personer ska vittna om att pastorn inte visade sorg när hustrun hade dött och att han hade drömt om att hustrun skulle dö.

Anstiftan till mord på hustrun Alexandra den 10 januari 2004

Pastorn hade planerat en släktträff i villan under helgen då Alexandra mördades.

En hel del av indicierna mot pastorn bygger på barnflickans berättelse. Hon har en psykisk störning och hennes trovärdighet kan ifrågasättas.

Pastorn har hela tiden nekat till brott och gett förklaringar till saker som har varit ifrågasatta.

Det finns varken telefonavlyssning och sms-meddelanden där pastorn klart och tydligt tar på sig gärningsmannaskap.

Bevisen mot pastorn

Pastorn pekas ut av barnflickan. Innehållet i raderade sms-meddelanden som hon har redogjort för har varit korrekta.

Pastorn och barnflickan har under de två månaderna närmast mordet haft över 2 000 mobilsamtal och sms-kontakter. De som har återskapats styrker åklagarens tes att pastorn har drivit på barnflickan.

Enligt vittnen i Knutbyförsamlingen har pastorn drömt om att Alexandra skulle dö. Han ska också ha sagt att Alexandra inte levde rätt och skulle dö om hon inte ändrade sig.

Pastorn har uppgett att han sov då hustrun mördades. Men han borde rimligen ha vaknat av pistolskotten.

Upprepade mönster. Ett exempel är lasermannen som använde cykel när han rånade banker. I det här fallet handlar det om en man som misstänks ha legat bakom mord på sina fruar.

Heléne var vid dödsfallet kraftigt nerdrogad av ett opiumliknande ämne som finns i medicinen dexofen som pastorn fått mot sina ryggsmärtor.

Pastorn förfalskade obduktionsutlåtandet som han skickade till sina svärföräldrar. Han tog bort uppgiften om att hustrun var nerdrogad.

Professor Olle Nilsson konstaterar att hustruns skallskada ”ej kan ha orsakats av ett fall”.

Svein Kleiven vid KTH, expert på skallskador, konstaterar att skadorna på kvinnans huvud inte kan ha uppkommit genom en fallolycka.

Flera personer ska vittna om att pastorn inte visade sorg när hustrun hade dött och att han hade drömt om att hustrun skulle dö.

Läs också:

Richard Aschberg