Vilket nederlag

Arbetslösheten den högsta på sex år

NYHETER

Vilket nederlag, Ringholm!

Arbetslösheten i april var den högsta på sex år. 242 000 personer går helt utan jobb.

stigande trend Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att arbetslösheten i april var den högsta sedan 1998. Då gick 242 000 personer utan arbete.

I efterhand ter sig verklighetsbeskrivningen i socialdemokraternas valmanifest 2002 som rätt bedräglig.

- Sverige står starkt i en orolig värld. Arbetslösheten sjunker.

Sedan dokumentet skrevs har arbetslösheten med ett enda undantag, september 2002, ökat. Månad efter månad.

I går kom nya siffror från Statistiska centralbyrån som visar att arbetslösheten i april var den högsta sedan 1998.

242 000 personer gick helt utan arbete. Sex av tio av dem var män.

Regeringen har satt upp två mål för sysselsättningen. Men inget av dem ligger inom räckhåll.

4 procents arbetslöshet. När Göran Persson skulle väljas till partiledare och statsminister lovade han att pressa tillbaka den öppna arbetslösheten till fyra procent senast år 2000.

Men så låg har arbetslösheten bara varit tio av de sammanlagt 40 månader som gått sedan dess. Förra månaden gick 5,4 procent helt utan jobb.

80 procents sysselsättning. För ett par år sedan kompletterades arbetslöshetsmålet med ett mål för sysselsättningen. Senast i år skulle 80 procent av dem mellan 20 och 64 år jobba. Men i april var siffran 77,3, en tiondels procentenhet lägre än året innan.

Regeringens vårbudget, som presenterades av finansminister Bosse Ringholm för en månad sedan, hade underrubriken "Jobben och välfärden främst".

Bokföring viktigare än jobb

Men det var inte jobb som regeringen satsade på. Utan snarare att förhindra att människor som inte har jobb bokförs som arbetslösa hos Statistiska centralbyrån.

15 000 extra platser i Ams arbetsmarknadspolitiska program.

6 000 Ams-platser öronmärkta för deltidsanställda i offentlig sektor som egentligen vill jobba heltid.

Avdrag på skatten för 30 procent av arbetskostnaden för den som anlitar hantverkare till att reparera, bygga om och bygga till.

Regeringen, med finansministern i spetsen, har konsekvent underskattat storleken på arbetslösheten.

För ett år sedan trodde man att genomsnittssiffran för arbetslösheten i år skulle bli 4,3 procent. Nu tror man att den blir 5,5 procent, 50 000 personer fler än för ett år sedan.

En katastrof

Före 1990 var det mycket ovanligt att den öppna arbetslösheten låg över tvåprocentsstrecket. Varje tiondels procent över den nivån betraktades som en katastrof.

Så är det inte längre. Och kommer sannolikt aldrig att bli igen.

Flera hundratusen arbetslösa har blivit en del av vardagen.

Lena Mellin