”De borde ha hittat tumören långt tidigare”

NYHETER

Flera experter är övertygade om att Martin Kesäniemi lidit i onödan.

– Så fort svullnaden syntes borde läkarnas klockor ha ringt och patienten remitterats till specialist, säger docent Thor Alvegård i Lund.

Danderyds sjukhus har startat en utredning i fallet om 26-årige Martin Kesäniemi.

– Vi vill definitivt gå till botten med detta. Chefsläkare John Grubbström har begärt in information från de kliniker som haft hand om patienten. Vi kommer att göra en bedömning och känner vi att vi gjort något fel skickar vi det vidare till Socialstyrelsen, enligt Lex Maria, säger chefsläkare Jörgen Striem.

Thor Alvegård, ordförande i Skandinaviska sarkomgruppen och verksamhetschef för onkologiskt centrum i Lund, är starkt kritisk.

”Ska inte gå till så”

– Jag kan inte fallet men förstår faktiskt inte hur det kunnat gå så lång tid innan diagnosen ställts. Oavsett vilken typ av cancer det gäller så ska det inte gå till så.

Han menar att patienten relativt omgående borde ha fått röntgen, ultraljud och finnålsbiopsi som suger ut celler på området som smärtar.

– Denna tumörtyp är mycket lite känslig för cellgifter men i början ganska snäll. Att upptäcka och operera tidigt är a och o. Och att inse att även unga kan drabbas.

Klarcellssarkom kan vara svårare att hitta än andra tumörer – men bara i början, menar experten.

– Har det gått sex månader och en ung patient har en svullnad och smärtor hela tiden så måste man reagera.

Även Otte Brosjö, överläkare på ortopedkliniken på Karolinska sjukhuset, Centrum för rörelseapparatens tumörer, menar att en klarcellsknöl i sig inte är svår att hitta.

Sprider sig snabbt

– Att i mikroskopet säga att det är klarcellssarkom är svårare men hittar man en specifik genstörning hos sarkomen är diagnosen säker.

Klarcellssarkom sprider sig i kroppen tidigare i förloppet jämfört med andra sarkom.

– Om man opererar bort ett 5 cm stort mjukdelssarkom är chansen att bli frisk stor. Om sarkomet däremot råkar vara klarcellssarkom har det redan hunnit sprida sig i kroppen.

Britt Peruzzi