”Rätt att skjuta hundar i Kosovo”

Norska försvaret: Inget regelbrott – men video- filmningen kränkande

Norska KFOR-styrkans chef gav 2001 order om att civilbefolkningen skulle få hjälp med att avliva ett stort antal delvis sjuka och farliga vildhundar. Videofilmen gjordes i mars 2002.
NYHETER

Soldaterna gjorde rätt när de avlivade hundar i Kosovo.

Det slår det norska försvaret fast.

Samtidigt riktas skarp kritik mot att skjutningarna videofilmades – och blev underhållning.

”Granskningen visar att soldaterna på videon varken bröt mot norska eller internationella regler vid hundavlivningen.”

Norska VG:s nätupplaga avslöjade i februari videofilmen där soldater avlivade hundar. Filmen väckte upprörda känslor och generalmajor Harald Sunde beslutade omedelbart att tillsätta en granskningskommission.

Internutredarna klara

Försvaret rapport är nu färdig och internutredarna slår fast att några fel inte förekom i samband med avlivningarna. I rapporten som VG tagit del av heter det:

”Den internationella KFOR-styrkans chef gav 2001 order om att civilbefolkningen skulle få hjälp med att avliva ett stort antal delvis sjuka och farliga vildhundar. Videofilmen gjordes när en norsk patrull genomförde detta uppdrag, i mars 2002, och innehöll musik och korsklippningar.

Granskningen visar att soldaterna på videon varken bröt mot norska eller internationella regler vid hundavlivningen. Såväl valet av vapen som metoderna var i enlighet med gällande regler.”

”Kränkande filmunderhållning”

I rapporten konstateras att patrullen tog uppdraget på allvar. Kommissionen kritiserar dock det faktum att soldaterna videofilmade händelserna – och la på ljud:

”Det är kränkande att göra filmunderhållning av händelserna”.

Polisens utredning av händelsen har också lagts ned. Och generalmajor Harald Sunde säger till VG:

– Jag är lättad över att personalen inte bröt mot några lagar och regler. Men att reglerna följdes och uppdraget utförders gör inte själva videofilmen bättre.

– Jag tycker inte det är acceptabelt att man gör underhållning av ett uppdrag som i grund och botten är beklagligt.

Mattias Lundell