Miljöpartiet vill släcka ner 3G

Kongressbeslut: Sändarmaster som redan finns ska monteras ner och nya stoppas

NYHETER

Ronneby

Miljöpartiet vill släcka ner alla igångsatta 3 G-sändare och stoppa utbyggnaden av nya.

Beslutet fattades av miljöpartiets kongress på fredagen.

Den slog också fast att stoppet ska gälla tills "vi är helt säkra på att 3 G inte utgör någon hälsorisk".

Miljöpartiet har tidigare drivit kravet på ett moratorium för 3 G-sändare men kongressen gick alltså ett steg längre och slog fast att de master som redan finns ska monteras ner. Det skulle göra de nya mobiltelefonerna 3 G obrukbara.

Partistyrelsen hade först sagt ja men ändrade sig när den insåg konsekvenserna av ett sådant beslut och yrkade på avslag.

Även en rad andra krav om 3 G röstades igenom exempelvis att omkringboende ska meddelas vid en uppsättning.

Kaosartad omröstning

Tidigare på fredagen uppstod en kaosartad omröstning när kongressen skulle fatta beslut om organisatoriska frågor under rubriken Operation stärka partiet.

Ombud som har varit med länge kände igen sitt gamla parti, med ordningsfråga i ordningsfrågan. Ett tag såg det ut som att hela avsnittet skulle gå till återremiss och tas upp vid nästa kongress.

- Dissa inte hela propositionen, vädjade Lotta Nilsson Hedström.

Så småningom fattades några beslut. Med röstsiffrorna 72-48 sade ombuden ja till att bara anordna kongresser vartannat år i stället för som nu varje. Men eftersom ja-sidan inte kunde samla två tredjedels majoritet, vilket krävs för en sådan stadgeändring, så måste även nästa års kongress ge sitt bifall för att förändringen ska kunna genomföras.

TT