Brevduvorna var britternas hemliga armé

Specialtränade fåglar skulle attackera med biologiska vapen

NYHETER

LONDON

Nyligen släppta dokument från det brittiska statsarkivet avslöjar högt flygande planer under slutet av andra världskriget.

Brittiska spionchefer ville då träna upp en armé bestående av duvor, vilka skulle flyga in över fiendeland med små bomber runt halsen. Dessa bomber skulle bestå av cirka 50 gram biologiska stridsmedel.

Bildade en kommitté

Dokumenten visar hur den brittiska säkerhetstjänsten satte upp en speciell duvkommitté. Denna ville ta vara på de kunskaper som redan fanns om brevduvor och föreslog:

"Om vi släpper i väg tusen duvor, var och en försedd med en explosiv kapsel, kan det bli en mycket obehaglig överraskning för fienden."

Sågs som galning

Den ansvarige officeren inom säkerhetstjänstens avdelning MI 14, befälhavare Raynor, menade också att duvornas kapslar borde innehålla farliga bakterier som kunde vålla fienden stor skada.

"Forskningen kring duvor kommer inte att stå stilla, och om vi inte experimenterar med detta kommer någon annan att göra det", skrev han i en pm.

Den interna säkerhetstjänsten MI 5 avskrev dock projektet och beskrev Raynor som en "galning i duvbranschen".

Peter Wennman