Tillväxt - inget för miljöpartiet

Kongressen i dag: ”Tillväxt i konventionell mening inte är möjlig eller eftersträvans- värd”

NYHETER

Feminismen blev kvar men målet om en fri invandring försvann när miljöpartiets kongress i Ronneby antog ett grundvärderingskapitel i nytt partiprogram på lördagen.

Det slogs också fast att tillväxt i konventionell mening inte är eftersträvansvärd.

Barnen ska liksom djuren få ett eget kapitel. Men beslut hur det ska se ut fattas av nästa kongress.

Det har alltid funnits en negativ inställning till tillväxt i miljöpartiet. Men i förslaget uttalades bara kritik mot att "tillväxtbegreppet används för ensidigt".

Bland annat László Gönczi vände sig emot att miljöpartiets pressats alldeles för långt och krävde en betydligt hårdare markering mot tillväxten och Lena Klevenås tyckte att "vissa ord är så dåliga att de behöver tas in på rengöring".

Beslutet blev en skärpt skrivning om att "tillväxt i konventionell mening inte är möjlig eller eftersträvansvärd".

Feminism

Under en kongress manglas först förslagen i ett utskott. Till ombudens förvåning hade den processen lett fram till att mp inte längre skulle kalla sig ett feministiskt parti. De unga tjejerna i Grön Ungdom hade fått utskottet med sig. De vill i stället lansera begreppet ekvivalism, för att visa att både män och kvinnor sitter fast i sina könsroller.

- Jag är så trött på att höra att jag är underordnad patriarkatet. Männen sitter också fast i könsmaktsordningen, sade Malin Björns.

Men en lång rad ombud höll fast vid att miljöpartiet ska kalla sig ett feministiskt parti.

- Om vi vill bli förstådda måste vi använda begrepp som människor begriper och inte nyskapa egna, sade språkröret Peter Eriksson.

Att avstå från feminismen skulle vara att göra självmål, varnade Jabar min.

- Av mediala och taktiska skäl måste vi behålla feminismen, sade han.

Beslutet blev att mp ska verka för "jämställdhet och feminism".

Invandring

Däremot gick kongressen med på att slopa målet om fri invandring. Det hade strukits av utskottet med motiveringen att det inte är realistiskt.

Ett antal talare argumenterade förgäves för att det skulle få vara kvar.

- Det spelar ingen roll om vi inte kan införa det med en gång. Det känns hemskt att få ett grundvärderingskapitel där fri invandring inte finns med, sade Marie-Helena Ohlsson.

Gustav Fridolin som är sammankallande i den arbetsgrupp som arbetar med det nya programmet försvarade kongressens beslut vid en pressträff.

Han ansåg att partiet flyttat fram sina positioner på tre områden - rättvisa, feminism och entreprenörsskap.

Att fri invandring strukits ansåg han inte förändra partiets politik eftersom det fortfarande står att "alla ska få bo och verka var helst de önskar".

Han såg heller inga problem för partiet med beslutet mot tillväxt, eftersom det enligt Fridolin handlar om ett motstånd mot den tillväxt som sker på bekostnad av den fattiga världen.

Maxlöner i statlig förvaltning

Miljöpartiets kongress gick emot partistyrelsen och beslutade om att ”maxlöner” ska införas i statlig förvaltning och statliga bolag och att en arbetstidsförkortning i första hand ska riktas till föräldrar med barn under fyra år.

Yvonne Ruwaida berättar att mp har egen modell, där ingen får tjäna mer än dubbelt så mycket som den som tjänar sämst.

– Vi får titta på detta nu men jag kan tänka mig att många skulle tycka att det vore rimligt med ett sådant system med inte alltför stora löneskillnader, säger hon. Det finns ett motstånd mot de väldigt höga lönerna.

Att prioritera småbarnsföräldrarna tror hon kan vara ett sätt att få fart på frågan om arbetstidsförkortning.

– Jag tror att det kan vara en väg. Vi kan få ett stöd från både socialdemokrater och facket och det kan vara ett sätt att skapa ett större tryck i frågan, säger Ruwaida.

Däremot höll kongressen fast vid uppfattningen att småföretag med upp till tio anställda ska få göra undantag med två personer från turordningsreglerna i lagen om anställningsstöd (Las).

Kongressen sade samtidigt ja till att mp ska driva på socialdemokraterna för att få en oberoende utredning om vad förändringen inneburit.

Mp vill ha monopol för tobak och snus

Lillemor Idling/TT

ARTIKELN HANDLAR OM