Bebisen nära dö av undernäring

NYHETER

Den 18 månader gamla flickan vägde bara sex kilo.

Hon var apatisk, svag, undernärd.

När läkarna på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna fick se henne slog de omedelbart larm.

Foto: URBAN ANDERSSON
Mamman kom med den 18 månader gamla bebisen till Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Flickan har nu omhändertagits i sin hemkommun och vårdas på länslasarettet. Där har man börjat med att sondmata henne för att sedan lära henne att även äta fast föda.

Bara fått amma

Mamman är ensamstående och har själv skött sitt barn enligt den uppfattning hon trott varit rätt.

- Det har väl inte blivit helt rätt, säger socialnämndens ordförande i hemkommunen.

Redan under slutet av förra året påbörjade socialnämnden en utredning med anledning av barnets hälsoproblem.

Problemen har fortsatt under våren, mycket beroende på att mamman fortsatt att enbart amma sitt barn. Någon annan föda har inte barnet fått.

Mamman sökte först vård på en klinik som drivs enligt hennes livsåskådning men där kunde man inte göra något. Mamman hänvisades till Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Omhändertagen

När barnet kom dit den 17 maj var det närmast döende och hade alarmerande låga blodvärden och tecken på grav undernäring.

Flickan är nu omhändertagen enligt LVU, ett beslut som också länsrätten har fastställt.

Per-Iwar Sohlström